publicatie

ROA-bewegwijzering 2012

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 69 53 00, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 08 oktober 2012
ISBN: 978 90 6628 602 3
Aantal pagina's: 76
Bestellen: klik hier...

In deze publicatie zijn de eisen en richtlijnen opgenomen waaraan de bewegwijzering op autosnelwegen moet voldoen. Aan bod komen: het aanduidingenbeleid, de bewegwijzeringssystematiek, de basisprincipes van bewegwijzering, het bordontwerp en de configuratie van de bewegwijzering. Met figuren wordt duidelijk gemaakt waar en hoe de verschillende borden geplaatst moeten worden.

publicatie 302