publicatie

Voorschrift Veilig Werken Tram

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Stichting railAlert te Utrecht, tel. (030) 287 44 81, www.railalert.nl
Verschijningsdatum: 1 maart 2016
Aantal pagina's: 34
Download: klik hier...

Belangrijke wetten in het kader van de veiligheid bij werken op en rond railinfrastructuur zijn:

  • Spoorwegwet
  • Arbowet
  • Wet lokaal spoor (nog niet van kracht)

Voor de spoorwegwet: link naar wetten.overheid.nl
Op de site van Inspectie Leefomgeving en Transport treft u een overzicht van overige wetten en besluiten.

 

Regelgeving (bindend)
Stichting railAlert heeft, binnen de wettelijke kaders, regelgeving vastgesteld voor de railinfrabranche. Deze regelgeving is bindend voor het werken op of rond het spoor.


Met deze eerste versie 1 .0 van het Voorschrift Veilig Werken Tram (VVW-Tram) d.d. december 2013 hebben de Lokaal Spoorbedrijven met de spoorbranche een belangrijke stap gezet in de uniformering en verbetering van de voorschriften voor het veilig werken op en rond trambanen in Nederland. De voorloper van dit VVW Tram, de 'Richtlijnen Veilig Werken aan de trambaan' van oktober 2008, opgesteld voor GVB, HTM en RET, krijgt hiermee een opvolger passend binnen de kaders van het Normenkader Veilig Werken. Met ingang van 1 juni 2014 is het VVW Tram van toepassing voor alle bedrijven en zijn de regels van toepassing bij alle werkzaamheden aan de trambanen in Nederland. Op dat moment vervielen de 'Richtlijnen Veilig Werken aan de trambaan'.

publicatie