publicatie 706

Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 1 september 2000
ISBN: 90 6628 320 3
Aantal pagina's: 216
Bestellen: klik hier...

Deze publicatie gaat in op het vervaardigen, plaatsen en beheren van permanente en tijdelijke afschermingsvoorzieningen. Deze vernieuwde versie van het handboek uit 1989 bundelt verbeterde inzichten en kennis. Het speelt in op de internationaal overeengekomen normalisering van wegmeubilair.

publicatie 706