Cursus TV4
'Tijdelijke verkeersmaatregelen bij kruisend verkeer'
Inleiding
 • In deze cursus wordt specifiek gekeken naar kruisend verkeer. Je leert welke bebording en bebakening je moet plaatsen als je een gelijkvloerse kruising moet afzetten. Hoe ga je om met voorsorteervakken en in welke volgorde sluit je weggedeeltes af? Hoe werk je veilig nabij spoorweg- en trambaanovergangen? Hoe zorg je voor een veilige in- en uitrit voor bouwverkeer? Ook leer je welke aandachtspunten een ongelijkvloerse kruising heeft. Welke gevaren zijn er als je werkt op viaducten en in tunnels? Als afsluiting van de cursus werk je groepsgewijs een praktijksituatie uit tot een veilige oplossing.

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor verkeerscoördinatoren die zich willen specialiseren in het werken op gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruisingen. Deze cursus is ook zeer geschikt voor directievoerders, omgevingsmanagers, toezichthouders, verkeerskundigen en werkvoorbereiders die hun kennis willen verbreden.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende vier vragen beantwoord:

  1. Hoe ga je om met gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruisingen?
  2. Welke gevaren zijn er als je werkt op viaducten en in tunnels?
  3. Hoe werk je veilig nabij spoorweg- en trambaanovergangen?
  4. Hoe zorg je voor een veilige in- en uitrit voor bouwverkeer?
Inhoud
 • In deze 1-daagse cursus wordt specifiek gekeken naar kruisend verkeer. Hoe ga je om met gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruisingen? Welke gevaren zijn er als je werkt op viaducten en in tunnels? Hoe werk je veilig nabij spoorweg- en trambaanovergangen? Hoe zorg je voor een veilige in- en uitrit voor bouwverkeer?


  De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Werken op gelijkvloerse kruisingen
  • Werken op ongelijkvloerse kruisingen (dijken, bruggen, tunnels en viaducten)
  • In- en uitritten voor bouwverkeer
  • Spoorweg- en trambaanovergangen
Methode
 • Tijdens de cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door veel oefeningen.

Resultaat
 • Je bent na afloop in staat om te bepalen welke bebording en bebakening je moet plaatsen bij het werken op een gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruising.

Tijdsduur
 • De cursus bestaat uit 1 dag. De dag begint om 08.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken bij klassikaal studeren met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Als je klassikaal studeert komen de kosten op € 350,= per cursist.

 • Vraag naar onze prijs voor een cursus bij u in-company.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursus wordt gezorgd voor koffie, thee en een lunch.

 • Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

 • Na afloop ontvang je een opleidingspas met deelnamebewijs.

Benodigde voorkennis
Extra aan te bevelen
Deze cursus maakt onderdeel uit van de leergang