adviesproces
 

Verkeerstekenscan


U wilt graag dat de verkeersmaatregelen binnen uw beheergebied voldoen aan uw kwaliteitsbeeld van schoon, heel en veilig. Hiernaast dienen verkeersmaatregelen alleen daar te worden toegepast waar ze functioneel bijdragen aan de verkeersveiligheid.


Wij helpen u graag en hanteren hiervoor een gestandaardiseerde werkwijze, maar passen ons oog voor detail toe op elke afzonderlijke situatie. In 8 stappen brengt Veringmeier Verkeersmanagement samen met u via de Verkeerstekenscan uw permanente verkeerstekens helder in beeld en worden ze via 10 criteria getoetst aan de hand van wet- en regelgeving en uw eigen wensen en normen.


Met ons oog voor verkeer en ruimtelijke kwaliteit wordt een saneringsplan uitgewerkt om tot een fikse afname in het aantal verkeersborden in uw gemeente te komen. In een heldere rapportage worden vervolgens onderbouwde adviezen gegeven voor sanering, vervanging en onderhoud. Nut en noodzaak van uw verkeerstekens zijn na uitvoering van onze adviezen aangetoond en met de gerealiseerde bordenreductie is uw bestand weer helemaal op orde!

Schoon, heel, veilig en functioneel
1. Afstemmen
 • van uw wensen

 • van de opdracht

 • wat, waar, hoeveel, wanneer, hoe

2. Implementeren
 • digitale kaart

 • database

 • beheersysteem

3. Inventariseren
 • locaties

 • dragers

 • borden

 • bakens

 • markeringen

4. Inspecteren
 • bevindingen vastleggen

 • foto's maken

 • reflectie meten

5. Registreren
 • in het beheersysteem van de opdrachtgever

 • of in ons beheersysteem

 • of in het CAD-bestand met export naar Excel

   

6. Toetsen
 • aan wet- en regelgeving

 • aan de hand van CROW-publicatie 188

  Richtlijn beheer en Onderhoud van Verkeerstekens

 • aan uw eigen wensen en normen

7. Rapporteren en adviseren
 • via de digitale kaart

  • uitgangssituatie
  • mutatiesituatie
  • adviessituatie
 • via draaitabellen

 • via foto's met locatie_kijkrichting_bordnaam

8. Uitvoeren
 • saneren

 • vervangen

 • opschonen