Tijdelijke verkeersmaatregelen


Hieronder ziet u een paar voorbeelden, waarmee Veringmeier Verkeersmanagement u van dienst kan zijn op het gebied van tijdelijke verkeersmaatregelen. Indien u echter een andere wens heeft, dan kunt u ons daarvoor altijd benaderen. Wij kijken dan samen met u hoe uw vragen kunnen worden beantwoord.

Dienstverlening TVM
product omschrijving dienstverlening winkel
TVM 01 Risico-inventarisatie 96b opstellen van een risico-inventarisatie voor tijdelijke verkeerssituaties aanvragen
TVM 02 Afzettings- en omleidingsplannen opstellen van een plan van aanpak voor tijdelijke verkeerssituaties aanvragen
TVM 03 (Onderhouds)bestekken opstellen van TVM in de delen 0, 1, 2 en 3 in RAW-bestekken aanvragen
TVM 04 Draaiboek evenementen opstellen van een draaiboek en een verkeersplan voor evenementen aanvragen
TVM 05 Praktijkbegeleiding 96b begeleiden werkvoorbereiders en uitvoerders van tijdelijke verkeersmaatregelen aanvragen
TVM 06 Advies materieel en materiaal adviseren welke bebakening en bebording u nodig heeft aanvragen
TVM 07 BLVC-plannen opstellen en controleren aanvragen
TVM 08 BLVC-inspectie beoordelen planvorming en uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen aanvragen