Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
jan 18

Geplaatst door: Peter Veringmeier
dinsdag 18 januari 2011 16:20  RssIcon

Eerst even wat cijfers uit het nieuws van de afgelopen weken: Katwijk meldt dat er dit jaar 124 borden verloren gingen, tegenover 60 exemplaren in december 2009. Ook in Overbetuwe moesten vooral verkeersborden het dit keer ontgelden. Er zijn hier 130 borden vernield. De gemeente Rheden meldt eenzelfde aantal, terwijl in de gemeente Bunschoten 70 verkeersborden sneuvelden. Als we dit voor alle gemeenten in Nederland optellen, dan loopt de maatschappelijke schade in de tonnen.

Helaas zijn verkeersborden niet alleen tijdens de jaarwisseling doelwit van vandalen. Ook door het jaar heen wordt heel wat schade aangericht. Met name het bespuiten met graffiti blijft een populaire bezigheid onder vandalen, om mededelingen of afbeeldingen wereldkundig te maken. Het zijn vaak dezelfde “rot”jochies die zich hiermee bezig houden.

Overheden willen al die schade verhalen op de daders. Halt levert hierbij een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Van de circa 60.000 jongeren die de politie jaarlijks aanhoudt, gaan er ongeveer 20.000 naar Halt. De politie heeft in de afgelopen vuurwerkperiode 1.766 vuurwerkovertreders naar Halt verwezen. De straffen bij Halt voor vuurwerkdelicten variëren van 2 uur tot 16 uur arbeid. De hoogte van de straf hangt af van het soort vuurwerkdelict, de leeftijd van de dader en of de dader al eerder bij Halt is geweest. De jongeren moeten alternatieve werkzaamheden verrichten, zoals het werken in plantsoenen, om hiermee een strafblad en een geldboete te ontlopen.

Tegelijktijdig is bekend dat het aantal vrijwilligers bij de brandweer een kritische grens heeft bereikt. Vooral in dorpen, waar veel forenzen wonen, is het moeilijk om vrijwilligers te vinden voor de brandweer. Door kritischer om te gaan met meldingen moet de druk op de vrijwilligers verlicht worden. Ook willen veiligheidsregio’s de jeugdbrandweer meer als kweekvijver gaan gebruiken.

In elke vuurwerkovertreder en in elke graffitispuiter zit volgens mij een potentiële brandweerman. Jongeren, die zo graag een knaleffect willen zien of hun spuittechniek willen oefenen, moeten naar mijn mening dan ook niet in plantsoenen gaan werken, maar hun talenten verder ontwikkelen bij de brandweer. Een verplichte stage in het jeugdbrandweerkorps zou wel eens een maatschappelijk probleem kunnen oplossen.

4 commentaren tot heden...


Betr: 'Rot'jochies en spuitgasten

Tja, om het probleem van de (vrijwillige) brandweer op te lossen door 'Rot'jochies daar hun taakstraf te laten ondergaan zie ik niet direct als kans.
Gaat het hier om de vernielingen of gaat het om het leeglopen van de brandweerkorpsen in forensendorpen?

De oplossing van het probleem van de vernielingen moet starten bij de ouders van de vernieler. In talloze oplossingen in de aanpak van de losgeslagen jeugd komen de ouders te weinig aan bod. Daar moet de vraag worden neergelegd wat zij eraan gaan doen om hun kinderen in toom te houden. Een eventuele ondersteuning in hun aanpak, het is immers hun verantwoordelijkheid, kan dan eventueel worden geboden.

Wat de brandweer betreft, dat is een probleem van heel andere orde. De mensen trekken weg van het platte land naar de (rand)stad onder andere omdat het ontbreekt aan culturele voorzieningen. De (rand)stad trekt mede daardoor meer bedrijven aan die op zoek zijn naar personeel en zo belandt je dus in een vicieuze cirkel. Pas als dat wordt doorbroken verkleint het aantal forensen.
Wellicht dat Het Nieuwe Werken (#hnw), plaats en tijd ongebonden werken, samen werken op afstand etc. hier ook een verandering in kan brengen. Toch zal het nog wel wat tijd kosten voordat het probleem is opgelost.

Door Rob Karstens op   zondag 23 januari 2011 14:37

Betr: 'Rot'jochies en spuitgasten

Dit is zeker geen nieuw probleem!

Het opblazen van verkeersborden, prullenbakken en putdeksels is iets dat 30 jaar geleden ook al op grote schaal gebeurde.

Ik ben het er niet mee eens dat alleen de ouders dit moeten oplossen/ aanpakken want dan doen we niets anders dan de afgelopen 30 jaar en dat blijkt onvoldoende resultaat op te leveren.

Wat we nu feitelijk doen is een normen en waarden debat voeren en dat heeft veel meer resultaat denk ik.
Daarnaast zullen we moeten trachten ervoor te zorgen dat het niet "leuk" meer is om dat soort schade aan te richten of moeten we simpelweg proberen het straatmeubilair te verwijderen c.q. zodanig te ontwerpen dat het niet meer zo eenvoudig opgeblazen kan worden.
Dit in combinatie met sociaal toezicht en bewustwording zou weleens resultaat kunnen opleveren.
Daar waar het gaat om etterbakjes die niet te sturen zijn zal de pakkans groot moeten zijn en moeten we zwaarder straffen. Let wel op want voor sommigen is het juist stoer om op een bepaalde manier gestraft te worden.

Edoch; je kunt dit niet in één hokje plaatsen, ook hier weer is samenwerking van belang.

Door Rob Van Dijk, RSE RCE op   maandag 24 januari 2011 11:16

Betr: 'Rot'jochies en spuitgasten

Het is een leuk onderwerp dat een koppeling legt tussen het technische vakgebied en de maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheden die we hebben.

Het dempen van de put van de leeglopende vrijwillige brandweerkorpsen - na het wegblazen van het deksel daarvan - met verplichte stages is volgens mij een omgekeerde volgorde.

De problemen met de schade die wordt aangericht door baldadige jeugd zit op een dieper niveau: normen veranderen en het moet steeds gekker. 'Rot'jochies gaan steeds verder in het zich profileren naar elkaar binnen een groep. Hoe gekker, hoe mooier en wie daarin de leiding kan nemen richt de grootste schade aan. Weten dat hij daarna het risico loopt op een repressieve maatregel neemt hij voor lief.

Mijn overtuiging is dat dit een maatschappelijke ontwikkeling is die niet of lastig te stuiten is. Vluchtigheid, oppervlakkigheid, individualisering, megalomanie: mensen hebben behoefte aan sociale binding en veiligheid waarbij mannen van nature zich willen profileren met de kleur van de veren: hoe gekker, hoe beter. De maatschappij ontwikkelt zich steeds verder los van de sociale binding en veiligheid. Sociale controle bestaat niet anders dan via kliklijnen, we durven elkaar niet meer rechtstreeks aan te spreken. Scholen gaan fuseren omdat het efficiënter is en worden fabrieken waar de anonimiteit de enige veiligheid is.

Terug naar de 'rot'jochies: het gaat er niet om via repressief - dus achteraf - optreden het probleem aan te pakken en al zeker niet door het verplichten van een stage bij de vrijwillige brandweer omdat dat afbreuk doet aan het bestaansrecht van die korpsen. Het gaat wel om het terugbrengen van de binding. Die kinderen (want dat zijn het) moeten zelf een sociale verbinding gaan krijgen met hun omgeving. En daar kunnen ouders en scholen een rol in spelen mits zij daartoe middelen krijgen en verantwoordelijkheid - kunnen - dragen.

Door Luit-Jan Purmer, youmanvision op   maandag 24 januari 2011 21:00

Betr: 'Rot'jochies en spuitgasten

Nu al is het Halt werk vaak vuil ruimen; in bejaarden zorg helpen etc.
Persoonlijk vind ik dat meer passend als straf omdat naast dingen kapot maken het vaak dezelfde jongens zijn de troep op straat gooien. Nu moeten ze dat zelf opruimen en dat maakt ze bewust dat iemand dat moet doen.
Als de gemeente dan ook verteld wat dat normaal kost, en dat hun ouders dat moeten ophoesten dan hebben ze in ieder geval wat geleerd. Of ze er wat mee doen is een 2e.
Ik geloof niet dat ze dat soort dingen bij de brandweeer opsteken.
Of laat ze een paar weken of een maand als wijkconcierge werken. elke dag half uurtje troep ruimen. (in plaats van 2 dagen 8 uur) 2 keer controleren. 1 keer niet gedaan, weer een week erbij.
Eigen verantwoordelijkheid bijbrengen en niet onder schooltijd zoals nu soms gebeurd.
Er zullen altijd knapen tussenzitten waar het niet werkt. die gaan dan alsnog voor de straf. Ik hoor nu te vaak dat ze zonder echt te werken toch na de Halt periode ervanaf zijn ; of dat zo is weet ik niet maar .....

Door Ron Reijnders, BNB, RABC op   maandag 24 januari 2011 21:29

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren