Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
mrt 25

Geplaatst door: Peter Veringmeier
vrijdag 25 maart 2011 17:38  RssIcon

Sinds 1 maart 2009 is de Regeling verkeersregelaars 2009 van kracht, houdende regels met betrekking tot de opleiding, de aanstelling, de examinering en de uitrusting van verkeersregelaars. Tijd om eens terug te kijken of alles nu wel zo goed geregeld is.


Overheid en maatschappij gaan niet goed om met het fenomeen verkeersregelaar. Wetgeving, toezicht en handhaving ter voorkoming van misstanden schiet op basis van de Regeling verkeersregelaars 2009 te kort. Het draagvlak in de maatschappij is mede hierdoor beperkt. Het wettelijke opleidingsniveau is beneden peil en toezicht en handhaving is nagenoeg onbenoemd en niet gefaciliteerd.


Opleiding

In Nederland is het mogelijk om met een 3-daagse opleiding een beroep aan te leren, en wel dat van verkeersregelaar. Daar waar je voor beveiliger of BOA al gauw 10 dagen op cursus moet, worden beroepsmatige verkeersregelaars al na een paar dagen opleiding en een examen van 15 minuten losgelaten op het verkeer.


De kandidaat-verkeersregelaars kunnen een aanstelling krijgen nadat ze bij de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVN) geslaagd zijn voor een praktijkexamen. Er moet wel een theorie-examen worden afgelegd, maar er zijn geen eisen gesteld aan dit theorie-examen. De opleider hoeft tijdens het praktijkexamen slechts aan te tonen dat de kandidaten zijn geslaagd voor het theorie-examen.


Tijdens het praktijkexamen hoeft de kandidaat-verkeersregelaar slechts gedurende 15 minuten aan te tonen bedreven te zijn in het op adequate en veilige wijze regelen van het verkeer op een kruispunt. Dat is alles. Er wordt bijvoorbeeld niet gekeken of de verkeersregelaar in staat is om:

 • een weg- en verkeerssituatie te analyseren op de aanwezige risico’s;
 • de benodigde maatregelen af te stemmen op die locale situatie en het (afwijkende) verkeersgedrag van de weggebruikers;
 • met meerdere verkeersregelaars tegelijk verkeer te regelen op complexe situaties, waarbij contact met een portofoon plaatsvindt;
 • om te gaan met agressief gedrag;
 • ongevalafhandeling.

Al deze essentiële vaardigheden hoeven niet te worden aangetoond en zijn geen onderdeel van het examen.


Het praktijkexamen wordt afgelegd bij de Stichting Verkeersregelaars Nederland. Deze stichting faciliteert uit naam van de regiokorpsen het examen, waarbij zij onder andere de planning van de gedelegeerden van de politie voor haar rekening neemt. De stichting is echter niet onafhankelijk. Het bestuur bestaat louter uit een aantal vertegenwoordigers van drie opleidingsbedrijven: opleidingsinstituut Weg Wijzer, uitzendorganisatie t.b.v. verkeersregelaars Individu en Nivoo Opleidingen en Uitgeverij. Hierdoor ontstaat de schijn van belangenverstrengeling, temeer het bestuur geen andere opleidingsinstituten heeft geconsulteerd. Deze belangenverstrengeling wordt bewust in stand gehouden. De stichting heeft onlangs op de vergadering met politiegedelegeerden aangegeven dat zij het niet wenselijk achten dat andere opleidingsinstituten geconsulteerd worden. In de beleving van het bestuur is het toch allemaal haat en nijd onder elkaar. Met deze handelswijze houdt de stichting concurrerende opleidingsinstituten buiten de deur, ook al beschikken deze bedrijven over een CRKBO erkenning, waarmee ze aan allerlei strenge voorwaarden voldoen.


Als je hierover een klacht wilt indienen, dan geeft de stichting niet thuis. De stichting beschikt namelijk niet over een deugdelijke klachtenregeling.


Aanstelling

Nadat een kandidaat-verkeersregelaar een certificaat heeft behaald kan hij/zij een aanstellingspas aanvragen. In de Regeling verkeersregelaars 2009 staat geen model voorgeschreven. Elke wegbeheerder kan zijn eigen lay-out aanhouden, waarbij er geen pasfoto of burgerservicenummer op hoeft te worden aangegeven. Het enige wat er als persoonlijk kenmerk op moet komen is een pasnummer en de te naamstelling. Hierdoor is het vrij eenvoudig om met de pasjes te frauderen, wat in de praktijk dus ook gebeurd.


Handhaving

Maar ook de personen die verkeer regelen houden zich ongestraft niet altijd aan de regels. Indien iemand namelijk een vest van een verkeersregelaar aantrekt en het verkeer gaat regelen, maar niet is aangesteld en dus geen pasje heeft, zal hij niet op eerste vordering zijn pasje kunnen tonen aan een opsporingsambtenaar. De politie kan daarvoor slechts een mulderbeschikking uitreiken. Er is geen strafbaarstelling voor het feit dat hij niet is aangesteld als verkeersregelaar. Totdat hierin is voorzien kan in voorkomende gevallen slechts worden bekeurd voor andere feiten, zoals artikel 5 WvW94.


De controlerende politie-ambtenaar heeft wel de mogelijkheid de desbetreffende persoon van de weg/kruising te verwijderen. Hij/zij moet immers de overtreding doen ophouden.


Het op grote schaal inzetten van niet aangestelde verkeersregelaars is echter niet de enige overtreding die wordt begaan. Ook de hieronder genoemde misstanden komen op grote schaal voor:

 • Extreme overschrijdingen van de arbeidstijdenwet;
 • Zwartbetaling van medewerkers;
 • Belastingfraude;
 • Onjuiste weergave bedrijfsomvang door een groot aantal 'fake' vestigingen te noemen;
 • Vervalsing van aanstellingspasjes;
 • Dragen van niet voorgeschreven kleding.


Gevolgen
Door een grote diversiteit aan kwalitatieve en organisatorische uitgangspunten ontstaat er niet alleen oneerlijke concurrentie maar lopen opdrachtgevers ook risico's. Denk hierbij aan claims naar aanleiding van de Wet ketenaansprakelijkheid of het stilleggen van werkzaamheden door de Arbeidsinspectie met alle gevolgen van dien.


Hoogste tijd dus dat wetgeving wordt aangescherpt, opleiding en examinering beter wordt geregeld en de markt van verkeersregelaars zichzelf verder gaat professionaliseren. Bovendien is het zeer gewenst, qua uniformiteit en controleerbaarheid, dat er een voorgeschreven model voor de aanstellingspas komt.


3 commentaren tot heden...


Betr: Verkeer(d) geregeld

Mischien handig om de evenementenregelaars ook in deze evaluatie mee te nemen. Al eens geprobeerd een evenement die door meerdere gemeenten gaat goed proberen te regelen voor de evenementenregelaars? Het is opvallend hoe een wettelijke regeling lokaal uitgelegd kan worden.

Door maurice persijn op   woensdag 6 april 2011 21:09

Betr: Verkeer(d) geregeld

Beste Peter,

Met je column sla je mijns inziens de spijker op z'n kop. Verkeersregelaars worden steeds vaker toegepast en zijn, mits er in de voorbereiding goed over wordt nagedacht, best goed inzetbaar.

Ik maak me al geruime tijd zorgen over de kwaliteit van de verkeersregelaars. Hoe onderscheid je nu het kaf van het koren? Want er zijn ook bedrijven die goede verkeersregelaars leveren.
Toen ik onlangs op de Infratech 2011 liep zei ik, bij het zien van al die verkeersregelaarsbedrijven, tegen mijn collega: "als je het niet meer weet kun je nog altijd verkeersregelaar worden".

Als ik jouw column lees bekruipt mij het gevoel dat dit soort bedrijven als paddestoelen uit de grond komen. En dat er te weinig garantie is voor kwaliteit. Dat dit gebeurt betekent dat er vraag is uit de markt. Een substantieel deel van deze markt zijn wegbeheerders. Blijkbaar leeft daar het idee dat je publicatie 96b kunt inruilen of aanpassen door een verkeersregelaar uit de hoge hoed te trekken. Maar dat het weloverwogen denkproces - de risicoanalyse - te weinig aandacht krijgt.

Jouw column maakt ook pijnlijk duidelijk dat wegbeheerders waarschijnlijk niet op de hoogte zijn van hoe kinderlijk eenvoudig iemand verkeersregelaar wordt. Je denkt dat je een professional op de weg hebt staan maar in de praktijk staat er iemand verkeer te regelen waarvan je je mag afvragen of deze voldoende is toegerust voor de zware taak op straat. Laat staan dat de competenties om dit hectische werk te doen aanwezig zijn, want er is geen borging voor kwaliteit.

Schrijnender is jouw constatering dat dit door de organisaties in stand wordt gehouden. Bijna misdadig omdat - financiele - belangen belangrijker worden dan de veiligheid van wegwerkers, weggebruikers en verkeersregelaars.

Je hebt de vinger op de zere plek gelegd maar hoe nu verder?

Door Rolf Simons - gemeente Eindhoven op   woensdag 6 april 2011 21:10

Betr: Verkeer(d) geregeld

Ik ben zelf verkeersregelaar, nu het seizoen weer begonnen is van festivals etc. moeten we regelmatig 12 uurs diensten draaien. Vaak door omstandigheden mogen we niet van positie af, oftewel je staat 12 uur op je benen.

Om nog een beetje inkomsten te hebben (in de wintermaanden is begrijpelijk minder te doen) werk je 60 uur (of meer tegen de wettelijke regels in) het maakt niet uit of het nu overdag, 's nachts of het weekend is. Doordat er geen CAO is voor deze branche zijn de werkgevers vogel vrij. Vind je het vreemd dat verkeersregelaars oververmoeid op de weg staan voor de "veiligheid" van het verkeer.

Nu is het commentaar als je er wat op zegt, je hebt er toch zelf voor gekozen. (Ik werd door het uwv voor de keuze gesteld, dit aanvaarden of je uitkering stopt) of dan ga je toch ander werk zoeken, voor jou 10 anderen.

Via het UWV ben ik met dit werk begonnen, zij weten hoe het werkt in dit vak, maar bescherming er voor bieden doen ze niet, want je hebt nu toch weer werk in deze crisis tijd.

Het is inderdaad kinderlijk eenvoudig om de cursus tot verkeersregelaar te voltooien, daar is niks mis mee. Maar de controle van de wetgeving hierna zou wel een keer wenselijk zijn.
T

Door zelf verkeersregelaar op   zaterdag 6 juni 2015 19:42

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren