Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
mei 26

Geplaatst door: Peter Veringmeier
donderdag 26 mei 2011 12:18  RssIcon

Wij mensen hebben dezelfde voorouders als de apen. Dit is soms nog goed te zien aan ons gedrag. Diverse wegbeheerders apen veelvuldig de ander na, wat bij de toepassing van tijdelijke verkeersmaatregelen nogal eens leidt tot verwarrende en niet te handhaven bebording.
 
Bebording wordt door verkeersdeelnemers nog altijd gezien als de belangrijkste bron van informatie. Ook, en met name bij wegwerkzaamheden en evenementen, waarbij vaak afwijkende verkeersmaatregelen worden ingesteld, is bebording voor een goede geleiding van het verkeer van essentieel belang.
 
In 2009 rapporteert de SWOV, Stichting Wetenschappelijk onderzoek Verkeersveiligheid, de resultaten van het onderzoek Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering, dat in opdracht van het CROW is uitgevoerd. Slechts een kleine minderheid van de geanalyseerde WiU-locaties blijkt geheel aan de richtlijnen (CROW-publicaties 96a en 96b) te voldoen. Een van de meest voorkomende afwijkingen betreft ontbrekende, slecht leesbare/zichtbare of verwarrende borden.
 

In Nederland ontbreekt blijkbaar nog veel kennis voor de juiste toepassing van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bij gebrek aan kennis wordt daarom veel gekeken hoe anderen vergelijkbare problemen oplossen. Vervolgens worden die oplossingen ondoordacht nageaapt. Een voorbeeld hiervan is het veel toegepaste tekstbord “Doorgaand verkeer gestremd”. De wegbeheerder gaat daarbij gemakshalve ervan uit dat de weggebruiker wel begrijpt wat er bedoeld wordt, maar geeft hiermee misleidende informatie aan de weggebruiker.
 
In het woordenboek staat vermeld dat stremmen de betekenis heeft van verhinderen of belemmeren. Bij gestremd verkeer is er sprake van tot stilstand gekomen verkeer. Dit maken we dagelijks mee bij filevorming. Dit betekent nog niet dat we niet verder kunnen rijden, de doorgang wordt wel belemmerd, maar is niet onmogelijk. Bij gestremd verkeer komen we dus via dezelfde weg wat later op onze bestemming aan.
 

Wat de wegbeheerder in de meeste gevallen bedoeld met deze bebording is dat de weg voor doorgaand verkeer is afgesloten. Voor de tekst “Doorgaand verkeer afgesloten” bestaat echter het officiële RVV-bord C1, waardoor het tekstbord niet mag worden toegepast. Artikel 7 uit hoofdstuk I BABW vermeld immers dat andere verkeerstekens niet mogen worden geplaatst.
 
Het bord is bedoeld als voorwaarschuwing en hiervoor geeft artikel 1 uit paragraaf 1.1 UV BABW aan dat een voorwaarschuwingsbord een op enige afstand voor het bord geplaatst identiek bord van bijlage 1 van het RVV 1990 behoort te zijn, met een onderbord waarop een afstandsaanduiding is vermeld.
 

Vervolgens is natuurlijk van belang welke betekenis het verkeersbord C1 heeft. Een gesloten verklaring houdt een verbod in de betrokken weg in te rijden of in te gaan, alsmede de betrokken weg te gebruiken. Dit betekent dus impliciet dat ook het werkverkeer de weg niet mag inrijden en gebruiken, wat het werken onmogelijk maakt. Dit is op te lossen door bij de verkeersborden C1 t/m C4 het onderbord “uitgezonderd werkverkeer” toe te passen. Maar ook dit voorbeeld is van de straat na te apen, want Rijkswaterstaat voert deze toepassing al jaren uit.
 
Tip 1:  Maak handhaafbare verkeersplannen
Tip 2:  Gebruik zoveel mogelijk standaard RVV-bebording
Tip 3:  Neem kennis van de toepassingsbepalingen van de benodigde bebording
Tip 4:  Pas een onderbord toe met een afstandsaanduiding voor het toepassen van een
          voorwaarschuwing
Tip 5:  Pas een onderbord toe voor het toepassen van een uitzondering voor bepaalde categorieën weggebruikers
 

8 commentaren tot heden...


Betr: Na-apen

Op zich zijn het nuttige en bruikbare tips. Alleen wordt er voorbij gegaan aan gewoonte-gedrag van weggebruikers en de signaalfunctie die gele bebording heeft. Gele bebording valt over het algemeen meer op dan de RVV bebording.
Dus alle bebording voor RVV bebording inwisselen zorgt ervoor dat je je doel voorbij schiet omdat dat zeker door mensen die ter plaatse bekend zijn niet wordt gezien.

Door Sander op   dinsdag 31 mei 2011 20:16

Betr: Na-apen

Voordat er bebording geplaatst gaat worden is het kwaad al vaak geschied; het begint bij een goede voorbereiding, waarbij de verantwoording voor de geleiding van het verkeer niet bij de aannemer ligt. Een wegbeheerder dient dit voor te schrijven (bij RAW-werken). Daarnaast is het zaak dat de wegbeheerder zich houdt aan de richtlijnen van de 96a/b van de CROW, waarbij gezond verstand de boventoon moet voeren.
Sander: Als men de figuren in de CROW publicatie bekijkt dan zie dat dit een combinatie is van gele bebording en RVV-bebording. Ik zie in bovenstaand stuk niet staan dat alle bebording voor RVV-bebording moet worden ingewisseld; het is zaak daar waar RVV-bebording toegepast moet worden, dit gebeurd, maar volgens mij is dit duidelijk verankerd in de CROW publicaties.

Door Rob van Baal op   maandag 6 juni 2011 22:39

Betr: Na-apen

Gebruik voor de RVV borden dan (ook) een gele of oranje achtergrond. Dat verhoogt de zichtbaarheid en het is ook meteen duidelijk dat die borden iets met de wegwerkzaamheden te maken hebben.
Een voorbeeld gevonden op het internet: WerkenBieststraatBord.jpg.
Bij gewone verkeersborden wordt ter verhoging van de waarneembaarheid ook al regelmatig een fluokleurige achtergrond gebruikt. Zie: voorbeeld 1 en voorbeeld 2 en voorbeeld 3.

Door Richard op   maandag 6 juni 2011 22:39

Betr: Na-apen

Juist bij tijdelijke werkzaamheden zijn gele borden, mits niet van overdreven veel informatie voorzien, van groot belang voor de ter plekke bekende weggebruiker, dat ben ik met Sander eens. Een term als "doorgaand verkeer gestremd" is bovendien door de jaren heen net zo ingeburgerd geraakt als "het is zo heet dat alle mussen dood van het dak vallen", hoewel beiden incorrect zijn. Je moet toch echt wel van onder een steen vandaan komen om niet te begrijpen wat de bedoeling is van die mededeling. Ik zie er dus geen probleem in.

Veel problematischer is het groeiende woud aan signaalgele achtergrondschilden bij allerhande borden in reguliere situaties, of nog erger: een signaalgeel achtergrondschild mèt flashers. Bij een bocht, een VOP, versmalling, een RVV-A1-bord, noem maar op. Dat ondergraaft werkelijk de echte signaalfunctie van gele borden.

Door René Walhout op   maandag 6 juni 2011 22:40

Betr: Na-apen

De uitvoering en hoedanigheid van een verkeersbord is vastgelegd in een NEN norm, ik dacht de 3381?
Strikt genomen voldoen heel veel verkeersborden niet aan deze norm. Wat is er mis met het navolgen van de norm? Laatst zei een verkeerskundige; ja maar, de belangrijke borden wil ik wel... ect.
Mijn antwoord was; dan zijn er dus ook niet belangrijke borden? Haal die dan meteen weg. Te beginnen met de nonsens borden zoals; alleen in de vakken.
Wellicht is het eens goed de norm te lezen en terug naar de basis van verkeer te gaan; wanneer iedereen zich aan de regels houdt hebben we nauwelijks of geen verkeersborden nodig.

Door Jos van Rens op   maandag 6 juni 2011 22:41

Betr: Na-apen

Leuk artikel, Peter.
Overigens, is het niet zo dat een wegbeheerder vrij is om een fantasiebord of iets dergelijks (aanduidingsbord) neer te zetten in de berm, als een officieel bord onvoldoende soelaas biedt?

Door Liesbeth van Leijen, adviseur overheidsrecht op   maandag 6 juni 2011 23:03

Betr: Na-apen

Halo Liesbeth,

In de praktijk blijkt dat RVV-borden veelal wel soelaas bieden. Het probleem is vaak dat de wegbeheerder onvoldoende kennis van de toepassingsvoorschriften heeft.

De wegbeheerder is zeker niet vrij om allerlei zelf bedachte verzinsels te plaatsen, maar neemt die vrijheid wel. Dit is mede veroorzaakt doordat de wegbeheerder niet "beboet" kan worden, zoals de weggebruiker dit wel kan, als hij zich niet aan de regels houdt. Lees hiervoor mijn eerste weblog uit 2010 met de titel "Een bon voor de wegbeheerder?".

Door Peter Veringmeier op   maandag 6 juni 2011 23:04

Betr: Na-apen

Wanneer een RVV bord geen uitkomst biedt is de situatie waarschijnlijk niet volgens richtlijnen of onderhevig aan verandering of verbetering. Helaas zijn de kosten vaak hoog waardoor alsnog een "verkeer(d)" bord wordt gebruikt als lapmiddel. Als voorbeeld; Geldt ook voor de bermen. Wanneer de wegbeheerder het niet meer weet... laat hem of haar bellen dan zoeken we de beste oplossing door middel van de juiste gereedschappen.

Door Jos van Rens, verkeerskundig adviseur op   woensdag 8 juni 2011 21:12

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren