Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
nov 11

Geplaatst door: Peter Veringmeier
vrijdag 11 november 2011 13:20  RssIcon

Bij aanbestedingen moet beoordeeld worden of prijzen waarmee ingeschreven wordt alle kosten bevatten die voor de gevraagde werkzaamheid nodig zijn. Toepassing van artikel 01.01.03 uit de Standaard RAW Bepalingen 2010 roept de vraag op of bestekken nog wel gegund kunnen worden bij veel van de huidige inschrijvingen voor verkeersmaatregelen.


De Standaard RAW Bepalingen 2010 kunnen eindelijk softwarematig worden gebruikt om een bestek te schrijven. De procedure voor de beoordeling van de inschrijvingsstaat is in de Standaard 2010 grondig gewijzigd. In deel 0 wordt daarbij op basis van aanbestedingswetgeving vermeld dat de inschrijving dient te voldoen aan het gestelde in artikel 01.01.03: De inschrijver dient de verschillende kosten op te nemen onder de daarvoor bestemde kostenplaatsen. Feitelijk was dat altijd al zo maar te weinig opdrachtgevers deden er ook inhoudelijk iets mee. Het niet voldoen aan artikel 01.01.03 leidt vanaf nu in principe tot ongeldigheid.

De aanbesteder toetst met name of de prijzen per eenheid de voor de totstandbrenging van de resultaatsverplichting benodigde kosten bevatten. Indien de aanbesteder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan artikel 01.01.03, motiveert hij dit inhoudelijk en verzoekt hij de inschrijver om een toelichting. Correctie is niet meer mogelijk. Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt of daaruit blijkt dat niet aan de eisen is voldaan, wordt de inschrijving afgewezen. Vervolgens wordt de eerstvolgende inschrijver die voor het werk in aanmerking komt op identieke wijze beoordeelt.

Als we deze regels gaan toepassen op de verrekenprijzen die bij veel inschrijvingen worden afgeven voor het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, dan kan dit tot situaties leiden dat het werk aan geen enkele inschrijver mag worden gegund. De bij inschrijving vermelde prijzen zijn namelijk veelal lager dan de werkelijke kosten.

Tijdelijke verkeersmaatregelen worden blijkbaar nog steeds te veel als sluitpost beschouwd, wat zowel door opdrachtnemers als door opdrachtgevers bewust in stand wordt gehouden.

Maar hoe gaan opdrachtgevers daar op basis van artikel 01.01.03 straks mee om? Worden inschrijvingen met te lage eenheidsprijzen terzijde gelegd, of zeggen opdrachtgevers dat de prijs toch een marktconforme prijs is (tegen beter weten in)? Want bij gunning is dat feitelijk wat men zegt. En wie is er nu bij gebaat dat het werk niet gegund kan worden? In elk geval niet de opdrachtgever, die het werk uitgevoerd wil zien. Hij zal de aannemer tijdens de uitvoering toch nog steeds beoordelen op naleving van de overeenkomst.

4 commentaren tot heden...


Betr: Wel of niet gunnen bij huidige prijzen voor verkeersmaatregelen?

Het gaat niet zozeer om de toepassing van 01.01.03 alswel om de navolging van artikel 01.01.04 lid 2 en 3 door de opdrachtgever. Wat geberurd er als de opdrachtgever niet om een toelichting vraagt als vermeld in lid 2. Wat gebeurd er als de opdrachtgever een inschrijving ongeldig verklaard, omdat hij op zoek is naar een reden om een aannemer de opdracht te misgunnnen, maar daarna de volgende inschrijving met dezelfde onvolkomenheden accepteerd? Zullen andere inschrijvers dan rechtzaken starten. Ik ben benieuwd of hier jurisprudentie over gaat verschijnen. Verkeersmaatregelen toepassen is ook een mentaliteitkwestie. Als de directievoerder/toezichthouder of uitvoerder de nut en noodzaak niet ziet van goede verkeersmaatregelen, met goed onderhouden materiaal, dan wordt het nooit wat ongeacht de prijs.

Door André van der Krogt, projectleider gem. Zuidplas op   woensdag 16 november 2011 12:03

Betr: Wel of niet gunnen bij huidige prijzen voor verkeersmaatregelen?

Het vermarkten van werken op basis van RAW heeft als nadeel dat de producten/werkzaamheden tot in detail beschreven moeten worden. Alles wat je niet beschrijft krijg je niet! Als je als opdrachtgever het gevoel hebt dat een inschrijver niet voldoet aan de verwachtingen van een bestek, kun je hem/haar uitnodigen voor een toelichting. De toelichting kan als resultaat hebben dat de inschrijver wordt gepasseerd voor de gunning. De gunningscriteria moeten hier wel de ruimte voor geven. Wees dus in het geval van RAW-beschrijvingen kompleet.

Door Paul Rood, beleidsmedewerker Provincie Limburg op   woensdag 16 november 2011 12:00

Betr: Wel of niet gunnen bij huidige prijzen voor verkeersmaatregelen?

Je kunt de tijdelijke verkeersmaatregelen als stelpost opnemen in de staartposten.
Dan moet iedere inschrijver met dit zelfde bedrag rekenen en inschrijven en laat de opdrachtgever de aannemer na gunnning plannen/ tekeningen/ prijsopgaven ter goedkeuring indienen.

Door Germ Eppinga freelancer Civiel op   woensdag 16 november 2011 17:38

Betr: Wel of niet gunnen bij huidige prijzen voor verkeersmaatregelen?

1. art. 01.01.03 en 01.01.04 zijn een samenhangend geheel; als je het ene benoemd, heb je het automatisch ook over de andere.
2. n.a.v. André: ik ben het 100 % met je eens maar ook als je niet een bepaalde inschrijver wil lozen heb je hetzelfde probleem. Ik ben reuze benieuwd naar de rechtszaken, ze zullen er zeker komen.
3. Ik vrees zelfs dat de regeling een averechts effect zal hebben, omdat het gat met de opvolger groot is moet je je verantwoorden naar het bestuur. Je geeft namelijk gemeenschapsgeld uit. Al snel zal dan maar de uitleg worden geaccepteerd. Doch ongecorrigeerd (want corrigeren mag niet meer), met als gevolg óf nog meer gedoe tijdens de uitvoering en in ieder geval een onjuiste betaling en verrekening op het bestek. Iets dat voorheen bij aanvang gecorrigeerd kon worden. Slechts indien de inschrijver de correctie weigerde kon je hem terzijde zetten, een gezond evenwicht. Volgens mij is daar niks mis met die werkwijze.
4. n.a.v. Germ: Terug naar de stelpostoplossing lijkt me zeker een verkeerde weg. VKM kosten zijn slecht te doorgronden en de aannemer kiest dan de voor hem makkelijkste en voor de VKM duurste oplossing. Nee, de kunst van het bestek moet nog wel zijn dat de integrale kosten laag zijn en niet de kosten aan alleen de ON kant.

Door Ron Reijnders,RABC (BestekKennis.nl) op   zaterdag 19 november 2011 21:54

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren