Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
aug 22

Geplaatst door: Peter Veringmeier
donderdag 22 augustus 2013 16:53  RssIcon

Al reizend door Europa ontkom ik er niet aan om de verkeersborden in het buitenland te vergelijken met die in Nederland. Zo zijn er borden bij die je bij ons niet ziet, maar ook borden die bij ons een andere invulling geven aan een verkeersregel dan de buitenlandse borden. Neem nu als voorbeeld de borden die aangeven dat je moet ritsen. Kan dat niet slimmer?


Ritsen roept een hoop ergernis op. In kranten en op internet ontstaan vaak onbenullige discussies over dit onderwerp. Volgens de website carwoman.nl is ritsen één van de vijf grootste mannenblunders in het verkeer. Een discussie op autoblog.nl levert 87 veelal emotionele reacties op. Op Autoweek.nl zie je vergelijkbare reacties.


Het principe van ritsen is vrij eenvoudig en wordt nog eens uitgelegd op de website vanAnaarBeter.nl. Voertuigen die op een rijstrook rijden die ten einde loopt, voegen vlak bij de wegversmalling om de beurt in tussen de voertuigen die op een doorlopende rijstrook rijden. Het is daarbij de bedoeling dat de beschikbare rijstroken tot op het einde worden gebruikt. Houd min of meer dezelfde snelheid aan als de voertuigen in de andere rijstrook. Ter hoogte van de wegversmalling maken de bestuurders die rechtdoor blijven rijden om beurt plaats voor de invoegende auto’s. Bestuurders die pas op het laatst invoegen zijn geen profiteurs. Zij ritsen zoals het moet.


Niets geregeld

Het valt mij vaak op dat bestuurders die eerder invoegen zich ergeren aan bestuurders die doorrijden en zelfs andere bestuurders gaan hinderen die wel aan het eind van de invoegstrook willen ritsen. Automobilisten zijn niet verplicht om beurtelings in te voegen en om zo netjes mogelijk te ritsen. In de wet is namelijk niets geregeld over ritsen. De borden met aanwijzingen zijn enkel en alleen bedoeld om het verkeer vlot te laten doorstromen. We kunnen ons natuurlijk wel afvragen of al deze goede bedoelingen stroken met de Nederlandse verkeerswetgeving. Artikel 7, BABW, hoofdstuk I geeft immers aan: “Andere verkeerstekens dan de in dit hoofdstuk genoemde worden niet geplaatst.” Kijken we naar de bestaande RVV-borden dan geven de verkeersborden J17, J18 en J19 al een “rijbaanversmalling” aan. In de uitvoeringsvoorschriften BABW staat echter vermeld dat deze borden niet worden gebruikt om het einde van een rijstrook aan te geven. In deze situaties wordt het informatiebord L5 “einde rijstrook” geplaatst.


Ritsratio

Hoe is dat nu in het buitenland geregeld? België introduceerde het ritsen eind jaren negentig, ongeveer gelijk met Nederland. Ook hier is in de wet niets geregeld, hoewel daar wel even sprake van was bij de opzet van een herziene Wegcode in 2012. In Vlaanderen doet men daarom een beroep op de ritsratio van weggebruikers. Hier staan bij wegversmallingen borden met een boodschap die bij ons onbekend is: ‘ritsen = vlot en hoffelijk’. Dit bord maakt extra duidelijk dat ritsen niet alleen voordeel biedt maar dat prettig ritsen vooral afhangt van de mate waarin we ons ten opzichte van elkaar sociaal gedragen.


Gelijkmatig ritsen

Ritsen geeft feitelijk een onrechtmatige ongelijkheid tijdens het ritsen tussen ‘voordringers’ op links en ‘ruimtegevers’ op rechts. Met de ‘Engelse methode’ zou die discussie beëindigen: in het Verenigd Koninkrijk leidt men het verkeer bij een wegversmalling vaak naar een nieuwe rijstrook die letterlijk het midden houdt tussen de achterliggende linker- en rechterrijstrook. Het voordeel? Iedereen wordt dan gedwongen te ritsen. Het is ritsen zoals ritsen bedoeld is.


In Nederland onderkent men ook mondjesmaat het probleem met ongelijkmatig ritsen en probeert daar met proeven een oplossing voor te vinden. Bij een oprit van het Maximaviaduct in de gemeente Zoetermeer hebben ze in 2006 een vergelijkbaar principe verzonnen. Hier staan de volgende borden: ‘2 rijstroken gebruiken, ritsen 100 m’, ‘ritsen 75 m’ en ‘ritsen’. Uit ervaring weet ik dat dit op deze locatie goed werkt.


Ritsen door splitsen

Bij een van AnaarBeter-prijsvraag in 2008 om de bereikbaarheid op de weg te verbeteren kreeg Van Deuveren Traffic een eervolle vermelding voor een Mobiel Dynamisch Rijstrook Informatiesysteem (DRIS), wat weggebruikers aanzet tot soepel ritsen bij ongevallen of wegwerkzaamheden. In plaats van de volle linker rijstrook te laten ritsen met de middelste rijstrook, leiden de pijlen het verkeer op de middelste rijstrook zowel naar links als naar rechts. Het verkeer wordt hierdoor verdeeld over twee rijstroken in plaats van één. Duidelijke rijinstructies boven de rijbaan vereenvoudigen het proces van het ritsen. Het verkeer moet twee keer ritsen in plaats van in één keer. Eerst wordt het verkeer uit elkaar gehaald zodat het vervolgens efficiënter kan invoegen. De kans op incidenten neemt hierdoor af en de doorstroming van het verkeer verbetert. De jury oordeelde over deze inbreng “Een project met potentie: splinternieuw, simpel en origineel.” Het idee is opgenomen in het Eindboek-Fileproof.


In het weekend van vrijdag 4 mei tot en met maandag 7 mei 2012 kregen weggebruikers bij wegwerkzaamheden op de A12 tussen Gouda en Woerden met succes te maken met deze nieuwe manier van ritsen. Daarna is het systeem nog een keer toegepast in 2012 op de A7 tussen Drachten en Leek.


Uit Geel! 4-2012.

Maandblad voor medewerkers van Rijkswaterstaat


In 2008 ontving Van Deuveren een prijs en wat wordt er tot op heden mee gedaan? Erg weinig, zo lijkt het.


16 commentaren tot heden...


Betr: Ritsen vanaf hier

In Nederland is er angst om het fout te doen. Stel dat er een ongeval komt! Dan ben je bij je baas en bij de rechter onbeschermd als vernieuwend ontwerper.

Door Henk Tromp - adviseur Mobiliteit Goudappel Coffeng op   dinsdag 27 augustus 2013 21:57

Betr: Ritsen vanaf hier

Vooropgesteld dat ik in de conclusie een beetje de link met de intro van het artikel mis (verkeersborden in het buitenland met NL vergelijken).. denk ik dat er twee oorzaken zijn waarom dit, in mijn ogen logisch concept, nog niet veel toegepast wordt.

1. Kostbaarder.. Want extra portaal (DRIS) en 'tekstkar' nodig..
2. Beschikbaarheid van geschikte wegvakken en type werkzaamheden.
Ik ben een leek, maar zeker bij kortdurende werkzaamheden (of rijdende afzettingen) wordt verkeer het liefst niet over de vluchtstrook geleid. Want moet dat wel, dan zijn maatregelen voor strandingen weer noodzakelijk (ga ik gemakshalve vanuit..).

Niettemin een prima initiatief.
Ook dat ritsen bij de oprit naar Zoetermeer.. Zo'n trechtervorm werkt beter, want iedereen zit in hetzelfde schuitje..

Wat bij traditioneel ritsen ook een oplossing kan zijn is de mogelijkheid om 'voortijdig' te ritsen te ontmoedigen..
Door bijvoorbeeld de bekende rood/witte afscheidingsborden op de middenstreep te plaatsen.. Een soort van fysieke, doorgetrokken streep tot vlak voor de rijbaanversperring..

Dat wordt nog wat voor de 'angstige' bestuurders onder ons.. die bang zijn om er niet tussen gelaten te worden...

Door Sander Frinks op   woensdag 4 september 2013 15:06

Betr: Ritsen vanaf hier

Er is volgens mij qua probleemstelling een verschil tussen tijdelijke situaties (een ongeval, wegwerkzaamheden) en permanente situaties (einde rijstrook, invoegen).

Vorig jaar heb ik dit idee naar het ministerie I&M gestuurd, maar zonder reactie: verkeerseducatie.jouwweb.nl/risten
Niets nieuws en alleen geschikt voor permanente situaties. Het grootste probleem bij ritsen is toch echt het gedrag.

Door Ronald Wittenberg - verkeersleerkracht CED-Groep op   woensdag 4 september 2013 22:26

Betr: Ritsen vanaf hier

Een groot probleem vormt inderdaad de Nederlandse houding van ik rij nu rechts en niemand komt er meer tussen. Een dat liefst een kilometer van te voren. Met name op de doorgaande autosnelwegen zoals de A12 zie je het verschil met de Duitsers. Daar is het de gewoonte om over te rijstroken door te rijden en dan elkaar een plek op de weg te gunnen en al ritsend door te rijden.

Wat betreft hete voorstel van Ronald voor de afstand wybertjes: we hebben dit gerealiseerd op het stuk van de A12 tussen Oud Dijk en Zevenaar. Daar werkt het goed. Echter voor kortdurende tijdelijke situaties is het niet geschikt. Je hebt een afstreping nodig om het aan te brengen namelijk.

Door Willem Traag - adviseur verkeer Rijskwaterstaat op   vrijdag 6 september 2013 10:29

Betr: Ritsen vanaf hier

Je zou ook kunnen denken over een bord dat aangeeft dat geritst moet worden en dan zoals een rits werkt, namelijk beide stroken voegen bij elkaar in, dus niet dat links invoegt bij rechts, dus moet bedelen of andersom. gelijke rechten dus.

Door Pieter de Haan - Consultant Kenniscentrum Shared S op   zondag 8 september 2013 10:34

Betr: Ritsen vanaf hier

Een aantal jaren geleden hebben wij (RWS) bij Westervoort het z.g. zwemvak uitgeprobeerd. Tijdens een reconstructie werd een periode van 4 weken de blokmarkering weggelaten, en de kantstreep van de invoeger over een afstand van 300 meter schuin lopend naar het einde aangebracht. Hierdoor verviel voor de weggebruiker het idee dat er een voorrangssituatie is. Onderzoek leerde dat men in het algemeen elkaar netjes de ruimte gaf om te ritsen. De weggebruiker vond het een aangename manier om te ritsen/invoegen.

Door Willem Traag - adviseur verkeer Rijskwaterstaat op   zondag 8 september 2013 10:31

Betr: Ritsen vanaf hier

Zo zie je maar. Geef mensen het idee dat ze voorrang hebben en dan stáán ze er op. Volstrekt irreëel, want het maakt niet uit of je een auto voor je of achter je hebt.

Door Pieter de Haan - Consultant Kenniscentrum Shared S op   zondag 8 september 2013 10:37

Betr: Ritsen vanaf hier

Willem, ik begrijp hieruit dat de ervaringen met het 'zwemvak' positief zijn. Maar gaan jullie deze proef dan nog uitbreiden naar de rest van Nederland?
En werkt dit idee het zelfde bij de invoegstroken? Daar zie je namelijk (in Nederland) dat men ook vaak geen ruimte biedt aan invoegers.

Door Wim Borghols - Senior Voorb./Uitv. gemeente Wijche op   maandag 9 september 2013 8:24

Betr: Ritsen vanaf hier

Feitelijk zie ik ritshinder alleen ontstaan als er snelheidsverschil ontstaat tussen de 2 banen. In concreto: de linkerbaan al redelijk leeg door mensen die eerder invoegen, de rechterbaan sukkelt door, en in de linkerbaan wordt de snelheid niet aangepast aan de rechterbaan, maar doorgezoefd naar het einde van de baan (dat moest toch volgens de regeltjes, en links toch in de inhaalstrook), waar trekken en duwen volgt.
Dit soort situaties ontstaat min of mee automatisch (in iedere simulatie ontstaan opstoppingen op zo'n punt). De vrolijke rits communicatie geeft hier geen handreiking. Volgens mij helpt het meer om voor juist deze situatie ook te communiceren wat te doen. Mijn ervaring is dat als 1 weggebruiker in de linkerbaan de snelheid van de rechterbaan aan neemt, de hele ritsfile zo weg is.

Door Jan Hoogenraad op   dinsdag 10 september 2013 8:23

Betr: Ritsen vanaf hier

Die ervaring heb ik ook, Jan.

Dat is wel lastig in te voeren door heel het land..

't wordt tijd voor de automatisch rijdende auto.. op grote schaal ;)

Door Sander Frinks op   woensdag 11 september 2013 14:11

Betr: Ritsen vanaf hier

Een andere invalshoek is de rijschool. Hoe vaak oefenen we invoegen tijdens de gemiddeld 27-40 rijlessen? Educatie is de bron tot kennis en inzicht, volgens mij is hier nog wat te winnen. En tot slot: de norm wordt nu bepaald door de langzaamst rijdende, meestal de invoeger. Wanneer de invoeger het pedaal zodanig weet in te drukken dat zijn/ haar snelheid (vóór invoegen) gelijk is aan de snelweg, is er een hoop bereikt!

Door Doede Boomsma - Dutch Water Managers op   donderdag 12 september 2013 14:45

Betr: Ritsen vanaf hier

Wim het ging juist om een invoegstrook. Wat ik graag nog een keer wil uitproberen is een zwemvak waar je van 2naar 1 of van 3 naar 2 rijstroken gaat. Hier zou naar mijn idee zelfs capaciteit te winnen zijn. De ervaringen bij Westervoort zijn zonder meer positief vwb gedrag en beleving. Capaciteit was hier niet aan de orde.

Door Willem Traag - adviseur verkeer Rijskwaterstaat op   zondag 15 september 2013 0:10

Betr: Ritsen vanaf hier

Willem, weet je waarom het idee is gestokt en niet op grotere schaal wordt gebruikt?

Door Christopher Badenhorst - Verkeerskundige RWS op   vrijdag 20 september 2013 10:02

Betr: Ritsen vanaf hier

Wat ik me bij ritsen voorstel is min of meer gelijke snelheid, waarbij degenen op de strook die opgeheven wordt zich voegen in de gaten die in de andere stroom ontstaan. Waar ik me altijd over verbaas zijn de mensen die als hun voorganger toevallig al iets eerder invoegt, niet met min of meer gelijke snelheid blijven meerijden, maar met hogere snelheid doorrijden om uiteindelijk in te voegen op een plek waar geen gat in de verkeersstroom aanwezig is. Waardoor iedereen moet afremmen en de vertraging door de rijstrookvermindering alleen maar toeneemt. Hoffelijkheid en het verstand gebruiken hoort op de linker en de rechter rijstrook thuis.
Maar goed, dit moeten we dus met maatregelen voor elkaar zien te krijgen. Mooi dat er mensen zijn die daar over nadenken.

Door Joost Verhoeven - Verkeersadv. Goudappel Coffeng op   zondag 22 september 2013 13:32

Betr: Ritsen vanaf hier

Onze ervaring is dat Soepel Risten door Splitsen niet wordt ingezet omdat het nog niet is opgenomen in de richtlijnen (CROW). Mede hierdoor is het niet blijvend onder de aandacht.
De directe kosten voor het toepassen van het systeem zijn hoger, de winst zit in de vermindering van de maatschappelijke kosten (minder hinder, minder voertuigverlies uren). Alle informatie vind je op www.soepelritsendoorsplitsen.nl/
Jammer, dat de winst niet of door te weinig mensen wordt gezien.

Door Dirk-Joost van Hamersveld - Van Deuveren Traffic op   dinsdag 24 september 2013 10:39

Betr: Ritsen vanaf hier

@Doede: Precies wat ik bedoel. Door daar aandacht te geven, en in spotjes, kun je wat mij betreft al veel bereiken.
Het gaat namelijk alleen om gedrag.
@Sander: Laten we dan probleem definitie / metingen loskoppelen van oplossingen.
Volgens mij kun je gewoon uit de lussen meten hoe vaak 't voor komt.
Dan kun je daarna meteen zien welke maatregelen (lokaal of landelijke voorlichting) echt helpen.

Ik heb ooit een ander voorstel bij Wegen naar de Toekomst ingediend om 't fors te verhelpen. Maar ja, ik ben geen wegenbouwer, en dat wat toen nodig om mee te mogen praten.

Allen: wat is de link van deze discussie met die op de linkedin groep ? Is op beide posten nuttig ?
www.linkedin.com/groups/Ritsen-vanaf-hier-4103474.S.270825647?view=&srchtype=discussedNews&gid=4103474&item=270825647

Door Jan Hoogenraad op   donderdag 26 september 2013 19:30

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren