Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
okt 22

Geplaatst door: Peter Veringmeier
dinsdag 22 oktober 2013 10:19  RssIcon

In de loop der jaren worden de door CROW uitgebrachte richtlijnen regelmatig ter discussie gesteld. Begin van dit jaar schreef ik dat rechters deze richtlijnen regelmatig tot handhavingsnorm verheffen. Hoe verhoudt zich dit nu als er in de richtlijnen zelf afwijkingen zijn te vinden? In een serie van 3 blogs ga ik dieper in op het (on)gelijk van de CROW-richtlijnen 96a/b. Vandaag deel 1 over de status van deze richtlijnen.


Status richtlijnen

De CROW-publicaties van de richtlijnen Werk in Uitvoering 96a/b bieden ondersteuning om wegafzettingen veilig en duidelijk te plaatsen. Zodra we aan de weg willen werken hebben we te maken met allerlei wetgeving, normering en richtlijnen. Denk bij verkeerswetgeving bijvoorbeeld aan het RVV1990 en het BABW. De richtlijnen 96a/b hebben hiernaast ook hun grondslag binnen de Arbo-wetgeving. De hiërarchische plaats van de richtlijnen 96a/b in wet- en regelgeving wordt in onderstaand figuur weergegeven. Van wetgeving mag je in principe niet afwijken. Daarnaast is het van belang dat aanpassingen aan bestaande of nieuwe regelgeving niet in strijd mogen zijn met regelgeving ‘van hogere orde’ wanneer ze hetzelfde regelen.CROW-publicaties worden niet voor niets richtlijnen genoemd. Richtlijnen zijn niet zo hard als wetgeving en normen. Wegbeheerders kunnen wel zelf de richtlijnen bindend verklaren voor hun beheergebied en er zo bijvoorbeeld een contractuele status aan geven.


De Richtlijnen Werk in Uitvoering zijn gebaseerd op zes uitgangspunten:

  • Veiligheid van de wegwerker;
  • Veiligheid van de weggebruiker;
  • Doorstroming van het verkeer;
  • Gevolgen voor leefbaarheid en milieu;
  • Life-cyclekosten;
  • Informatie en communicatie.


Van de richtlijnen mag je gemotiveerd afwijken. Dit is echter niet zo vrijblijvend als het lijkt. Je moet gemotiveerd aangeven waarom wordt afgeweken, waarom een andere oplossing is gekozen en deze oplossing moet minstens zo veilig zijn als wat in de richtlijnen is aangegeven. Dus: afwijken vanuit het optimalisatieprincipe mag, als je er maar goed over hebt nagedacht. In de richtlijnen worden delen van bestaande wet- en regelgeving weergegeven. Voor die delen geldt uiteraard dat afwijken niet is toegestaan. Welke speelruimte de verantwoordelijke wegbeheerder, opdrachtgever en aannemer hebben zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld.


Richtlijnen zijn geen maatwerk. Hoe gedetailleerd regels ook zijn, ze worden nooit waterdicht. CROW-richtlijnen zijn dan ook een weergave van de laatste kennis op basis van onderzoeken, ervaringen en techniek in de praktijk. Richtlijnen geven standaardoplossingen, dus als gezegd wordt dat de richtlijn niet past, dan klopt dat soms ook. Het is namelijk onmogelijk om alle situaties in een richtlijn op te nemen, en ook niet wenselijk trouwens! Als CROW een soort plaatjesboek geeft met alle oplossingen voor alle problemen, dan ontstaat het risico dat gebruikers alleen een plaatje uit de richtlijnen zoeken dat goed past, zonder na te denken of dit wel de beste oplossing is voor het specifieke probleem. Je mag dus afwijken van de richtlijnen in die gevallen waar de richtlijnen niet in voorzien.


Echter, indien zich een calamiteit voordoet die zijn oorzaak in meerdere of mindere mate vindt in de wegafzettingen, dan zal bij het vaststellen van de schuldvraag, het al dan niet naleven van de richtlijnen van grote invloed zijn. De reden om je niet aan de richtlijnen te houden moet dan goed gemotiveerd zijn. Het is dus aan te raden om werkzaamheden uit te voeren met inachtneming van de richtlijnen, in de eerste plaats voor de veiligheid, maar ook om over een goede juridische positie te beschikken indien er schadeclaims ontstaan naar aanleiding van gebeurtenissen die in verband worden gebracht met de werkzaamheden.


Conclusie

Samenvattend komt het er op neer dat afwijken van de richtlijnen mag, maar dat je dit weloverwogen moet doen. Je biedt dan een oplossing in de geest van de richtlijnen, die past in het verwachtingspatroon van de weggebruiker. Daarmee heb je de grootste kans op een veilige oplossing, die indien nodig ook voor de rechtbank stand kan houden.


Noot

In april 2006 heeft CROW zelf een artikel geschreven over de status en betekenis van de CROW-richtlijnen 96a/96b. Het artikel is enigszins gedateerd omdat de beleidsrichtlijnen van Rijkswaterstaat nog los van de CROW-richtlijnen worden gezien. Dit is vanaf 1 juli 2013 niet meer het geval.Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren