Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
sep 9

Geplaatst door: Peter Veringmeier
dinsdag 9 september 2014 8:10  RssIcon

Gemeenten willen steeds vaker de verkeersveiligheid in schoolomgevingen verbeteren door rondom scholen schoolzones in te richten. Hiermee wordt beoogd om de verkeersveiligheid te verbeteren, de bebording rondom basisscholen te uniformeren en weggebruikers meer bewust te maken van hun gedrag in het verkeer.


Er zijn geen richtlijnen hoe een schoolzone eruit moet zien of waar deze aan moet voldoen. Voor de verkeersveiligheid is het belangrijk dat een schoolzone goed herkenbaar is. De herkenbaarheid is het grootst wanneer een gemeente dezelfde aanpak kiest voor alle schoolzones. Daarbij zijn een aantal maatregelen te overwegen:


  1. De tekst schoolzone over de volle breedte van het wegdek met bijbehorende bebording;
  2. Indien wenselijk en mogelijk een 30 km/h zone instellen;
  3. Snelheidsremmende maatregelen (verhogingen, versmallingen en belijning) met name bij oversteeklocaties;
  4. Attentieverhogende maatregelen bij oversteeklocaties (kanalisatiestrepen, opvallende tegels, kleurrijke paaltjes en waarschuwingsborden);
  5. Eigen fietsvoorzieningen (fiets(suggestie)stroken, fietspaden en fietsstraten);
  6. Meer stallingsmogelijkheden voor de fietsen van kinderen en ouders;
  7. Aanduiden van de parkeerruimte, het reguleren van het gebruik door een (periodiek) parkeerverbod of parkeerduurbeperking en fysiek tegengaan van het foutief parkeren;
  8. Verduidelijken en regelen voorrangssituaties.


Bij de keuze in de soort en locatie van bovenstaande maatregelen vindt verkeerskundig maatwerk plaats. Dat leidt veelal tot unieke oplossingen waarbij soms gemotiveerd wordt afgeweken van de standaard Duurzaam Veilig richtlijnen.


Ook is het belangrijk te kijken naar de omgeving. Een zone in een drukke stadswijk vraagt om een andere aanpak dan in een plattelandsgemeente. Kleurrijke paaltjes hebben in een rustige wijk van de gemeente Westland bijvoorbeeld wel effect, terwijl je op een drukke plaats in Amsterdam de omgeving juist moet versoberen. Versoberen valt in een drukke omgeving beter op dan nog meer opvallende elementen toe te voegen.


Programma’s

Nederlandse gemeenten maken op verschillende manieren schoolzones veiliger. De meest bekende aanpak is het programma Octopus, dat veel aandacht besteedt aan de samenwerking tussen betrokken partijen. Bij het inrichten van schoolzones zijn namelijk veel partijen betrokken zoals ouders, kinderen, verkeerskundigen, omwonenden, de scholen zelf en de politie. Gekeken wordt hoe je die allemaal meeneemt bij het ontwikkelen van de plannen.


Ook wordt er veel gebruikgemaakt van het Belgische programma Julie, dat met zo weinig mogelijk ingrijpen maximaal resultaat wil behalen. ‘Leer in het verkeer’ is een concept waarbij kinderen spelenderwijs leren omgaan met regels en gedrag, met behulp van Dick Bruna illustraties. Daarnaast passen gemeenten een eigen ontwikkelde methode toe.


Het adviesbureau DHV heeft voor de gemeente Amsterdam in 2012 een Leidraad Veilige Schoolzones opgesteld. In alle programma’s zit bruikbare informatie voor gemeenten en scholen, vanuit de leidraad kunnen gemeenten kijken welke oplossing het beste past bij hun specifieke situatie.


Subjectieve verkeersveiligheid

Subjectieve verkeersonveiligheid verwijst naar persoonlijke gevoelens en beleving van verkeersonveiligheid, of naar de zorg om verkeersonveiligheid voor mensen zelf en/of anderen. Deze gevoelens hebben niet per se ook een relatie met het feitelijke aantal verkeersongevallen.


Verkeerskundige Erik Reimert heeft in zijn studententijd aan de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle in 2009 onderzocht welke van de deelmaatregelen het meeste invloed hebben op de subjectieve verkeersveiligheid van ouders die hun kinderen naar de betreffende school brengen. Een verslag daarvan is te lezen op de website van Verkeerskunde.


De SWOV (Stichting Wetenschappelijk onderzoek Verkeersveiligheid) heeft in 2010 onderzoek gedaan naar de beleving van verkeersonveiligheid door ouders van basisschoolleerlingen. In de rapportage van SWOV wordt beschreven onderzoek gaat na in hoeverre gevoelens van onveiligheid een rol spelen bij de keuzes van ouders om hun kinderen begeleid dan wel zelfstandig naar school te laten gaan.Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren