Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
jul 7

Geplaatst door: Peter Veringmeier
dinsdag 7 juli 2015 15:18  RssIcon

Wielerfans die de Tour de France op 4 en 5 juli in Nederland volgden, konden niet om de genomen verkeersmaatregelen heen. Maar voor het nemen van verkeersmaatregelen die de doorgang belemmeren van weggebruikers dient de wegbeheerder een verkeersbesluit te nemen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 2 gemeenten op de route door 16 gemeenten in Nederland dit besluit hebben genomen voor de doorkomst van de Tourkaravaan.


Hoe kan het dat diverse gemeenten de verkeerswetgeving zo verschillend interpreteren? En waarom nemen deze wegbeheerders onnodig risico op stillegging van de Tour en voldoen ze niet aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?


Enkele voorbeelden

De passage van de renners door onder andere Gouda en Rotterdam naar de finish op Neeltje Jans duurt weliswaar slechts enkele seconden, maar de totale karavaan heeft wel 4 uur nodig om langs te trekken. Wegen waren een groot deel van de dag afgesloten.


Op de website 112 Krimpen lees je het volgende: “De doorkomst van de Tour op 5 juli heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid van Capelle aan den IJssel. De Abram van Rijckevorselweg, de Algeraweg, het Capelseplein en alle aangrenzende kruisingen met de Abram van Rijckevorselweg worden afgesloten voor het verkeer van 11.30 tot 17.00 uur. Deze afsluitingen splitsten Capelle letterlijk in tweeën.”


Waddinxveen heeft 4 ontsluitingswegen, te weten de Hefbrug over de Gouwe, de Coenecoopbrug nabij Gouda, de Beijerincklaan richting Zevenhuizen en het Noordeinde naar Boskoop. Op zondag 5 juli was Waddinxveen nog slechts te bereiken via het Noordeinde vanuit Boskoop. De hefbrug ligt er al maanden uit vanwege een aanvaring. De Coenecoopbrug en de Beijerincklaan maakten onderdeel uit van het wielerparcours. Van de 4 uitvalswegen waren er dus 3 geheel afgesloten. De gemeente ging hierdoor 4,5 uur lang op slot. Voor hulpdiensten zowaar geen geruststellende gedachte. De gemeente had voor deze afsluitingen echter geen verkeersbesluit genomen.


Maar ook van een stad als Utrecht, die nota bene de Grand Départ organiseerde, heb ik geen verkeersbesluit kunnen ontdekken. Toen ik hier naar vroeg bij de Tourorganisatie heb ik daar geen antwoord op gekregen. Heel bijzonder, want op de website van de gemeente Utrecht staat toch duidelijk vermeld wanneer ze zelf van mening is dat er een verkeersbesluit genomen moet worden. Mooie woorden dus, maar het ontbrak hierin aan daden.


Verplichte publicatie in de Staatscourant

Alleen de gemeente Gouda en Oudewater hadden voldaan aan de wettelijke verplichting om een verkeersbesluit te nemen. Dit is vrij eenvoudig te controleren. Als een gemeente een verkeersbesluit heeft genomen wordt dat namelijk, voordat de maatregelen kunnen worden uitgevoerd, bekend gemaakt via de Staatscourant. Dit is verplicht, zodat belanghebbenden nog gelegenheid krijgen om daar bezwaar tegen te maken binnen een termijn van zes weken, na de publicatie in de Staatscourant.


Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpernerwaard stelt op hun website dat ze een verkeersbesluit genomen hebben. Maar als ze dit besluit al genomen hebben, dan is het niet terug te vinden in de Staatscourant.


Verkeersbesluiten bij evenementen

Officieel zijn "dringende omstandigheden" zoals opdooi, ongevallen of ander dreigend gevaar de enige reden om géén verkeersbesluit voor een verkeersmaatregel te hoeven nemen (art. 17 WVW 1994; art. 34 BABW), en is het dus verplicht om ook voor tijdelijke maatregelen bij bijvoorbeeld evenementen een verkeersbesluit te nemen en te publiceren.


In de praktijk zou dit echter betekenen dat wegbeheerders alleen al voor evenementen, buurtfeesten en dergelijke, duizenden verkeersbesluiten per jaar zouden moeten opstellen, laten vaststellen en publiceren. Dit zou ten eerste gigantisch veel tijd kosten en ten tweede zou het publiek worden overladen met talloze meldingen van verkeersbesluiten die voor het gros van de burgers totaal niet van belang zijn, waardoor de werkelijk belangrijke informatie zoals afsluitingen op doorgaande wegen zou ondersneeuwen.


In de praktijk is er dan ook jurisprudentie dat gemeentes bij dit soort maatregelen géén verkeersbesluit hoeven te nemen zolang de verkeersmaatregelen van kortdurende aard zijn, en er geen grote belangen spelen die het nemen en publiceren van een verkeersbesluit noodzakelijk maken. Dit gegeven ontslaat de betreffende wegbeheerder echter niet van de verantwoordelijkheid om voor het instellen van de verkeersmaatregel overleg te voeren met de politie en eventueel andere hulpdiensten en eventuele belanghebbenden tijdig te informeren.


De doorkomst van de Tour de France is echter van een geheel andere aard, dan een buurtfeest waarvoor een woonstraat moet worden afgesloten. Er is zoals hierboven bij de diverse voorbeelden omschreven duidelijk sprake van een grote inbreuk op de doorstroming van het verkeer en bereikbaarheid van locaties.


De VNG heeft een handreiking verkeersbesluiten opgesteld als hulpmiddel voor wegbeheerders om (juridisch) goed onderbouwde verkeersbesluiten te nemen en te voorkomen dat belangrijke aspecten over het hoofd worden gezien. De VNG adviseert in de handleiding dat bij een evenement dat ruim van te voren gepland is en die ingrijpende gevolgen heeft voor het verkeer, de wegbeheerder zich moet afvragen of de tijdelijke maatregel als te belastend kan worden ervaren. Indien dit zo is, wordt aanbevolen om in afwijking van het gestelde in artikel 35 van het BABW een verkeersbesluit te nemen, teneinde alle belangen goed af te kunnen wegen.


CROW is in de publicatie Beleid en proces veilig werken aan wegen nog veel duidelijker. In bijlage III staat vermeld “bij gehele of gedeeltelijke wegafsluitingen die korter duren dan vier maanden, maar waarbij wel sprake is van grote belangen of een sterke ingreep in de afwikkeling van het verkeer, dient wel een verkeersbesluit genomen te worden. De begrippen ‘grote belangen’ en ‘sterke ingreep’ zijn niet heel strikt te definiëren. Maar bij een afsluiting van één rijstrook tijdens verkeersluwe uren zal bijvoorbeeld minder gauw sprake zijn van een sterke ingreep op de verkeersafwikkeling dan bij een volledige afsluiting van een weg met een belangrijke verkeersfunctie, ook al duurt deze afsluiting maar één uur”. CROW schrijft verder “Vanwege het zorgvuldigheidsprincipe is het aan te bevelen om bij alle werkzaamheden op of aan de weg die invloed hebben op het verloop van het wegverkeer en/of van invloed zijn op de verkeersafwikkeling, de procedure voor het nemen van een verkeersbesluit te doorlopen en in goed overleg met betrokken wegbeheerders en politie vast te stellen of de gevolgen van die orde zijn dat er daadwerkelijk een verkeersbesluit moet worden genomen.”


Eenduidigheid verkeersbesluiten bij evenementen is zoek

We willen allemaal verkeersveilige evenementen zonder incidenten die voorkomen hadden kunnen worden. Of hierbij wel of geen verkeersbesluit wordt genomen, wordt vanuit gemeentes verschillend geïnterpreteerd. Door de wegbeheerder te verplichten om een verkeersbesluit te nemen, heeft de wetgever willen bereiken dat besluiten weloverwogen worden genomen. Het wordt hoog tijd dat gemeenten de regelgeving omtrent verkeersbesluiten serieus nemen. Dat geeft een beter gevoel voor zowel belanghebbenden, organisatoren als bezoekers.


Je wilt natuurlijk niet op je geweten hebben dat je een landelijk feestje bederft door bezwaar te maken tegen de niet genomen verkeersbesluiten. Maar wie tikt gemeenten op de vingers bij al deze laksheid?


Ik ben heel benieuwd naar jouw mening. Plaats alsjeblieft jouw commentaar, tips of vragen in het commentaarveld onder deze blog.

 

3 commentaren tot heden...


Betr: Gemeente op slot zonder verkeersbesluit: kan dat zomaar?

In de gemeente Spijkenisse waren veel verkeersregelaars actief. Heel vriendelijk, maar niet zo effectief. Er wordt simpelweg niet naar hen geluisterd. Wanneer de verkeersregelaars vriendelijk verzoeken om achter het rood-witte lint te blijven, dan gaf men de reactie: Ïk ben niet gekomen om achter dat lint te gaan staan, ik kom hier om foto's te maken". Vervolgens werd de selfiestick op een niet zo handige manier midden tussen de caravan gestoken. "Als de foto maar goed gelukt is!" Vallende wielrenners leveren natuurlijk ook sensationele foto's op, maar daar wil je toch niet aan denken?

Door Annelies van Zomeren op   dinsdag 14 juli 2015 17:23

Betr: Gemeente op slot zonder verkeersbesluit: kan dat zomaar?

Wetgeving volgen prima, maar in hoeverre goed uitvoerbaar?
Mijn inziens zijn er drie aspecten:
1. Is er alle procedurestappen in acht genomen, echt voldoende tijd voor een goed verkeersbesluit? Gemeentes zijn zelf niet de organisator en als deze laatste te traag is, dan zit de gemeente klem.
2. Is er wel voldoende geld en capaciteit om deze procedures te volgen? In mijn ervaring is dit soms niet zo.
3. Het bestuur bevindt zich bij dit soort evenementen in zo een krachtig lobbyveld, dat je je kunt afvragen in hoeverre zij echt haar handen vrij heeft om de koninklijke weg te volgen.

Bij dit soort beoordelingen van Gemeentes moet men dan ook kijken naar welke inspanningen de gemeente wel heeft getroost om het evenement goed te laten lopen. Misschien zijn deze effectiever. Er is wellicht een draaiboek? Wellicht is in dat kader overlegd met brandweer en politie? En wat doet de Tourorganisatie zelf?
Leuk om eens te sparren met deskundigen die hier bij betrokken zijn.

Door Hans Hoeneveld - verkeerskundige Haarlemmermeer op   woensdag 29 juli 2015 12:14

Betr: Gemeente op slot zonder verkeersbesluit: kan dat zomaar?

Als er vanuit de gemeente een verkeersbesluit moet worden genomen omdat de openbare weg welke nu een 30km/uur zone is en nu als erf wordt ingericht, binnen welk tijdsbestek na aanvang van betreffende werkzaamheden dient door de gemeente het benodigde verkeersbesluit gepubliceerd te worden?

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Door H. de Raad op   woensdag 3 november 2021 12:33

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren