Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
okt 22

Geplaatst door: Peter Veringmeier
donderdag 22 oktober 2015 21:50  RssIcon

De GWW is de gevaarlijkste sector om te werken. In oktober 2015 meldde de Inspectie SZW in de Sectorrapportage Grond-, Weg- en Waterbouw 2014 dat het aantal meldingsplichtige ongevallen sinds 2012 weer flink stijgt. In 2013 bleek niet één onderzochte opdrachtgever te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen voor planvorming met betrekking tot een veilige inrichting van de werkplek. Het probleem ligt echter niet alleen bij opdrachtgevers, ook bij de aannemers en de regelgeving valt veel te verbeteren.


Minister Asscher (SZW) was nog positief gestemd in zijn aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer, maar de Inspectie SZW zelf is veel somberder gestemd. Het gaat nu nog om een tussenrapportage; in 2016 volgt de eindrapportage van de Meerjarenaanpak Grond-, Weg- en Waterbouw 2011-2015.


Veel voorkomende fouten

Iedere werknemer heeft recht op een veilige werkplek. Maar elke weggebruiker heeft ook recht om de werkplek veilig te kunnen passeren. In de dagelijkse praktijk zie ik echter dat veel aspecten vaak worden vergeten. Ik kom zelf tot de volgende opsomming van 10 steeds weer terugkerende fouten:

  1. Het niet dragen van signaleringskleding.
  2. Het te dicht op de werkruimte plaatsen van het waarschuwingshek.
  3. Het gebruiken van de veiligheidsruimte voor keten, opslag en afval.
  4. Het toepassen van rood-wit afzetlint.
  5. Het toepassen van verkeersregelaars in plaats van een afzetting.
  6. Het mengen van scooter-, fiets- en voetgangersverkeer langs de afzetting.
  7. Het overlaten van te weinig passeerruimte naast de werkruimte, zonder die restruimte af te sluiten voor (een deel van ) het verkeer.
  8. Het open laten van sleuven en putten na werktijd zonder afdoende afzetting.
  9. Communicatie door middel van met elkaar conflicterende verkeersborden.
  10. Het toepassen van verkeerde parkeerverboden.


Oorzaken bij alle partijen binnen de sector

Hoe komt het toch dat we nog steeds niet in staat zijn om een veilige werkplek in te richten?


In 2009 rapporteerde de SWOV al dat verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering vooral wordt veroorzaakt door ontbrekende, slecht leesbare/zichtbare of verwarrende borden.


Ik constateer in mijn dagelijkse praktijk als adviseur en docent veelal dezelfde oorzaken. Graag wil ik mijn ervaringen met je delen en kom voor mijzelf tot de hierna volgende beeldvorming.


Veel heeft te maken met de heersende cultuur binnen de grond-, weg- en waterbouwsector. Ondanks het feit dat het aantal ongevallen stijgt, ziet menigeen voor zichzelf nauwelijks gevaar. De kans dat jezelf een ongeluk overkomt wordt nihil geacht.


Ik wijt dit gedrag ook deels aan onachtzaamheid en gemakzucht. De wegwerkers zijn gefocust op hun werkzaamheden en nemen niet de tijd om de afzetting goed neer te zetten, frequent te controleren en in stand te houden.


Opvallend is dat als ik wegwerkers aanspreek op hun onveilige werkplek, dat ze dan vaak wel weten dat ze onveilig aan het werk zijn. Schrijnend is dan om te horen dat veel wegwerkers hierover niet hun werkgever durven aan te spreken, bang dat ze zijn om hun baan te verliezen.


Een correct gedrag van uitvoerende bedrijven wordt ook niet gestimuleerd door opdrachtgevers. Zij hechten in de praktijk nog steeds meer belang aan de doorstroming van het verkeer dan aan de veiligheid van de wegwerkers en weggebruikers. Dit wordt vaak niet zo gezegd, alhoewel de provincie Zuid-Holland hier in hun publicatie wel eerlijk vooruit komt.


Ook is er veel mis in de directievoering en het toezicht op een veilige werkplek. Er zijn steeds meer opdrachtgevers/wegbeheerders die zichzelf alleen nog maar een regierol toebedelen en het eindresultaat van een opdracht controleren. Hierbij wordt totaal voorbij gegaan aan de wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid tijdens de uitvoering van het werk. Pas bij aansprakelijkheidstelling wordt dit duidelijk, maar zelfs dat wordt als een ingecalculeerd risico afgewogen.


Er heerst dus een negatieve houding die zowel bij opdrachtgevers, opdrachtnemers, werkgevers en werknemers voorkomt en elkaar versterkt. Hierdoor blijft de heersende cultuur in stand en is de conclusie van de Inspectie SZW gerechtvaardigd dat de GWW de gevaarlijkste sector is om te werken.


Wet- en regelgeving alleen is niet de oplossing

Op het gebied van tijdelijke verkeersmaatregelen moeten partijen zich aan allerlei wetgeving houden. Daarnaast moet ook nog eens voldaan worden aan de CROW- richtlijnen Werk in Uitvoering 96a/96b. Dat hier niet lichtvoetig mee mag worden omgegaan blijkt uit jurisprudentie op dit gebied. Op 2 juli 2012 deed de rechtbank Utrecht een opmerkelijke uitspraak waarbij op basis van een stillegging in 2009 door de Inspectie SZW de CROW-richtlijnen tot handhavingsnorm werden verheven.


Hiermee wordt de cultuur binnen de sector echter niet doorbroken. Het ontbreekt blijkbaar nog veel aan bewustwording, kennis en een breed gedragen aanpak.


Hoe ervaar jij het werken binnen de grond- weg- en waterbouwsector? Zie jij hoe we tot een veilige werkplek kunnen komen? Deel je ervaringen en mogelijke oplossingen met ons en weet dat ik je kan ondersteunen met opleidingen, software en adviezen.

 

2 commentaren tot heden...


Betr: Recht op een veilige werkplek

Er is nog wel een verklarende reden: het neerzetten en weghalen is namelijk ook weer een extra gevaarpunt en denk ik 1 van de meest risicovolle die mensen graag willen vermijden.
Toch zie ik ook wel heel goede voorbeelden van werkzaamheden die 10 jaar geleden toch echt slechter werden uitgevoerd.

Door ron reijnders op   zondag 25 oktober 2015 22:47

Betr: Recht op een veilige werkplek

Afgelopen vrijdag zelf twee inspecties uitgevoerd op een werk in Haren en in Bergharen. Na eerder de VCA check al eens te hebben gedaan nu meer naar de werkomstandigheden gekeken.
Haren, nu bezig met bestrating; opgeruimde werkplek, werk totaal afgezet. Goed onderling contact.
Bergharen, renovatie van een weg met huisaansluitingen. Nu het voorwerk, plaatsen van putten. In de put 1 man, met alle PBM's voldoende ruimte en toezicht. Ook hier de weg afgezet, de woningen zijn per fiets/lopend te bereiken.
Kortom; veilig werken, dat besef is er.

Door Erik op   zondag 8 november 2015 23:18

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren