Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
nov 12

Geplaatst door: Peter Veringmeier
vrijdag 12 november 2010 16:00  RssIcon

De Wegenverkeerswet 1994 geeft algemene kaders waarbinnen wegbeheerders verkeersmaatregelen kunnen treffen voor een uniforme weginrichting. Verkeersborden zijn één van de drie verkeerstekens die de wegbeheerder kan gebruiken om het verkeer op de weg te regelen. In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) zijn 163 verkeersborden opgenomen waarmee de wegbeheerder de bedoelde verkeersmaatregelen kan communiceren met de weggebruiker. In de praktijk blijkt echter dat diverse wegbeheerders en verkeerskundigen hiermee onvoldoende duidelijk kunnen maken hoe zij willen dat de weggebruiker zich gedraagt. Men neemt dan de vrijheid om allerlei zelf verzonnen ‘verkeers’borden langs de kant van de weg te plaatsen. De wegbeheerder gaat daarbij gemakshalve ervan uit dat de weggebruiker wel begrijpt wat er bedoeld wordt.


Verkeersborden zijn er in verschillende categorieën. Sommige borden geven verboden weer voor het wegverkeer in het algemeen of bestuurders van bepaalde voertuigen in het bijzonder, andere verkeersborden leggen juist verplichtingen op of geven informatie aan de verkeersdeelnemer. Het uiterlijk van de borden werd het laatst vastgesteld in 1968 tijdens de Vienna Convention on Road Signs and Signals. Het principe van de Europese verkeersbord norm is dat vormen en kleuren worden gebruikt voor het aanduiden van dezelfde doeleinden.


Het ‘verkeers’bord op de foto rechts is een voorbeeld van de creativiteit die we in Nederland kunnen tegenkomen. Maar wat wil de wegbeheerder nu eigenlijk met dit bord duidelijk maken? Laten we het eens verkeerskundig proberen te ontleden:

  1. Het is duidelijk geen verbodsbord, want dat moet een rond bord zijn met een rode rand.
  2. Het kan dan ook niet de bedoeling zijn dat hier niet gekeerd mag worden, want daarvoor hebben we het standaard verkeersbord F7 (keerverbod).
  3. Een blauwe achtergrond kan gebruikt worden voor een gebodsbord of een informatiebord.
  4. Omdat een schuine rode streep is toegepast vervalt de optie dat het een informatiebord is en moet het dus een bord zijn wat een verplichting oplegt.
  5. De schuine rode streep wordt gebruikt om aan te geven dat een gebod niet meer van toepassing is. In combinatie met de blauwe achtergrond en de vierkante vorm komt dit voor bij de verkeersborden A05 (einde adviessnelheid) en G4 (einde autoweg).
  6. Artikel 67 RVV 1990 geeft de ruimte om via een onderbord aan te geven dat het verkeersbord slechts geldt voor de met het symbool aangegeven weggebruiker. Het is in dit geval dan ook duidelijk dat alleen vrachtwagenbestuurders hier een bepaald gedrag moeten vertonen.
  7. Via deze beschouwingen concludeer ik dat blijkbaar in het wegvak vóór het bord op de foto een gebod aanwezig is voor vrachtwagens met de verplichting om te keren, maar dat vanaf dit punt de vrachtwagenchauffeurs hiertoe geen verplichting meer hebben en ook rechtdoor mogen rijden. Hoe die chauffeurs dan überhaupt op dit punt kunnen komen is pas echt een verkeerskundig raadsel.


Artikel 62 RVV 1990 verplicht weggebruikers gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden. Dit betekent dat hierbij een verantwoordelijkheid bij de wegbeheerder ligt om zorgvuldig en terughoudend om te gaan met de toepassing van verkeerstekens. De regels voor het plaatsen en verwijderen van verkeersborden zijn te vinden in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van 26 juli 1990. In het BABW, hoofdstuk I, Algemene bepalingen, wordt de wegbeheerder nog eens op zijn verantwoordelijkheden gewezen. In artikel 2 staat vermeld dat het verboden is voorwerpen, inrichtingen of borden, van welke aard ook, die het verkeer in verwarring zouden kunnen brengen op, langs of boven de wegen aan te brengen, te doen aanbrengen, of aangebracht te houden. Vervolgens wordt in het BABW, hoofdstuk VI, Strafbepaling in artikel 59 expliciet vermeld dat overtreding van artikel 2 een strafbaar feit is. U bent dus gewaarschuwd.


9 commentaren tot heden...


Betr: Verkeerskundig puzzelen

Men had hier inderdaad net zo goed de tekst "hier verkoopt men ijsjes" kunnen toepassen.

Leuk!

Door Marco op   dinsdag 16 november 2010 19:46

Betr: Verkeerskundig puzzelen

"Einde keeradvies voor vrachtwagens"?

Hypothese: gewijzigde infrastructuur die nog niet in alle navigatiesoftware is verwerkt. De wegbeheerder probeert vrachtwagenchauffeurs te overtuigen om niet de navigatie te volgen, maar (lokale) bebording. Dit advies eindigt hier.

Door Andre op   donderdag 18 november 2010 10:53

Betr: Verkeerskundig puzzelen

Leuke blog, 't vreemde is dat het verkeerskundig en juridisch misschien allemaal niet klopt, maar dat de gemiddelde weggebruiker waarschijnlijk in 1 keer snapt waar het om gaat.
Hoe belangrijk is het dan dat het verkeerskundig en juridisch allemaal niet helemaal correct is?

Begrijp me goed, ik ben zeker van mening dat wij als verkeerskundigen juiste en duidelijke bebording moeten plaatsen die geen ruimte biedt voor onduidelijkheid, discussie of juridische problemen.
En ik vind het daarom terecht dat je hier een goed (leuk leesbaar) verhaal over schrijft.

Misschien aardig om de wegbeheerder eens te vragen of de interpretatie van 'einde keerverbod voor vrachtwagens' inderdaad is wat deze bedoelde? Een quickscan met wat toevallige passanten hier leverde dezelfde interpretatie op, vandaar dat ik hen de gemiddelde weggebruiker (zij waren geen van allen verkeerskundigen) noemde.

En wat zou de juiste bebording zijn in deze situatie?

Door Sander Korver op   donderdag 18 november 2010 14:03

Betr: Verkeerskundig puzzelen

Hallo Sander,

Dan ben ik in elk geval geen gemiddelde weggebruiker, want ik moest toch echt even puzzelen voordat ik de verklaring gaf dat het een einde keergebod is voor vrachtwagens. Daarmee wil ik nog niet zeggen dat de wegbeheerder dit ook echt bedoeld heeft, want dat weet ik niet.

Ik vindt het van belang dat we als verkeerskundigen ons ook aan de wet houden en niet afglijden tot een bedenkelijk niveau, omdat we die wet niet kennen. Het bord is in elk geval niet te handhaven. Het strafbare feit komt vooral aan de orde indien er een ongeluk gebeurd in relatie met dit bord. In een volgende blog kom ik daar nog op terug.

Ik ben inderdaad van plan de wegbeheerder te benaderen.

Als het bord inderdaad bedoeld is als einde keergebod voor vrachtwagens, dan is mijn conclusie dat op deze locatie geen enkele bebording moet worden toegepast. Lees punt 7 uit de blog nog maar eens.

Door Peter Veringmeier op   donderdag 18 november 2010 14:09

Betr: Verkeerskundig puzzelen

De bedoeling is uiteraard duidelijk. Gezien B6 dat van de rug zichtbaar is, staat dit bord aan het begin van een straat. Een straat, die blijkbaar een woonwijk ingaat waar keren niet goed mogelijk is voor vrachtwagens. Vrachtwagens die toch doorrijden en moeten keren of achteruitrijden, kunnen de woonstraten beschadigen of tot verkeersonveilige situaties met o.a. spelende kinderen leiden. Kerende vrachtwagens in de wijk zullen niet verboden zijn, maar men wil het blijkbaar wel graag vermijden.

Wat moet je dan doen als gemeente ? Een tekstbord neerzetten "Geachte heren truckers, gezien de veiligheid en leefbaarheid in deze wijk wordt u verzocht hier niet in te rijden wanneer uw bestemming hier niet is, want keren gaat nogal moeilijk". Met vertaling in het Pools eronder, uiteraard. 3x raden wat een meer gevaarzettend bord is, dat tekstbord of deze creatieve uiting. En laten we eerlijk zijn, er staan ook de nodige niet-RVV borden langs de weg die redelijk gestandaardiseerd zijn. Bovendien geloof ik niet dat er ergens een verkeerskundige zal zijn die zelf een bord gaat ontwerpen als het RVV wel een pasklare oplossing zou hebben geboden.

Een soortgelijke creatieve bebording kun je hier aantreffen: http://home.wxs.nl/~fluks4/wegen/b018/zonedoodhvsluis.jpg

Zolang het bord niet rechts van de rijbaan staat is het sowieso niet rechtsgeldig c.q. handhaafbaar. Het gebrek aan een normaal bord met pictogram voor een dergelijk simpel probleem is dus m.i. de oorzaak van het probleem. In plaats van te fixeren op het niet mogen gebruiken van zo'n bord, zou men ook kunnen focussen op de ontwikkeling van een uniform (al dan niet RVV-)bord dat in een blijkbaar aanwezige behoefte voorziet.

Tenslotte nog de aansprakelijkheid van de wegbeheerder: dat is uiteraard een feit. Maar hoeveel ongevallen zouden direct verwijtbaar zijn aan verwarring door dit bord, en hoeveel ongevallen met spelende kinderen kan dit bord wellicht uitsparen ? Ik kan me voorstellen dat er wegbeheerders zijn voor wie de balans naar het laatste uitslaat, zeker met boze bewoners aan het adres van de wethouder. Dat het formeel niet juist is, klopt. Maar de praktijk van alledag is vaak weerbarstig en vraagt nu eenmaal geregeld om een pragmatische oplossing.

Door René Walhout op   vrijdag 19 november 2010 17:51

Betr: Verkeerskundig puzzelen

Dergelijke HTK- borden (Huis Tuin en Keuken borden) zijn mijns inziens niet wenselijk. Als wegbheerder moet je je verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de wettelijke bepalingen. Natuurlijk zijn er situaties die niet in een rechtsgeldig bord te vervatten zijn. Maar ook hier geldt voor dat de productiebedrijven van deze borden, en zoveel zijn er dat niet, gewezen moet worden op hun eigen verantwoordelijkheid. Anderzijds zou het eigenlijk zo moeten zijn dat de wegbeheerder "strafbaar" gesteld moet worden bij het plaatsen van HTK borden. Het wordt toch ook niet goedgekeurd als ik een dummy flitspaal in mijn voortuin neerzet!?!?Dus, wegbeheerders moeten zich bewust worden gemaakt van de effecten (geloofwaardigheid) van dergelijke besluiten.

Door Remko Zaeijen op   vrijdag 26 november 2010 12:08

Betr: Verkeerskundig puzzelen

Leuk geschreven artikel en een interessante discussie. Ik ben erg benieuwd wat de betreffende gemeente hier daadwerkelijk duidelijk mee wil maken.

Door Rolf Dijkstra op   donderdag 2 december 2010 16:13

Betr: Verkeerskundig puzzelen

Deze wijk ligt in de nabijheid van een slecht vindbaar bedrijventerrein en met verouderde navigatieapparatuur reden vooral Oostblok vrachtauto's zich klem in deze krap opgezette wijk. Dit bord zorgt er voor dat men zich zelden meer klem rijdt in deze wijk. Voorzover we nu kunnen nagaan begrijpt deze doelgroep het wel. Dit bord kom je ook tegen in de Rotterdamse havens. Daar kampte men met het zelfde probleem. Soms moet te creatief zijn, ook al weet je dat dit eigenlijk niet voldoet aan de regeltjes.

Door Bedenker op   vrijdag 17 februari 2012 19:00

Betr: Verkeerskundig puzzelen

Dat er een hoop onduidelijkheid bestaat blijkt wel uit het feit dat het bord ook op wegenforum.nl is besproken.
Zie: www.wegenforum.nl/viewtopic.php?f=31&t=5469&start=360

Door Peter Veringmeier op   zaterdag 8 november 2014 11:26

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren