Big data gaat de verkeerswereld veranderen

 

Woensdag 6 november 2013 werd voor de vierde keer het Nationaal verkeerskundecongres gehouden. Op deze vakdag voor de verkeerskundesector trok de parallelle sessie over Big Data veel belangstelling. Veranderen Big Data het mobiliteitsdomein definitief of is het een hype?Big Data is van ons allemaal

Peter van de Mede van Goudappel Coffeng had niet te klagen over belangstelling. Het beschikbaar gestelde congreszaaltje was al snel te klein om alle belangstellenden toe te laten. Peter presenteerde aan de hand van een filmpje wat er allemaal aal data vrijkomt: 1.000.000.000 datapunten per dag. Bedenk wat 1 miljard datapunten per dag, dus 625.000 per minuut ons vertellen! En wat voor mogelijkheden dit biedt om het verkeer mee te managen. Verschillende databronnen geven informatie over het reisgedrag van mensen. Het betreft anonieme data uit mobiele netwerken, zoals het GSM verkeer. Door deze data slim te koppelen aan andere databronnen zoals bevolkingscijfers, CBS-gegevens, NDW data en OV-dienstregelingen ontstaat een scherp beeld van de werkelijke situatie. Die data is dus van ons allemaal en dat riep in de zaal de vraag op, of bedrijven ons algemeen eigendom mogen vercommercialiseren?


Sensor City

Als we verder kijken dan het NVC-congres, dan zien we dat diverse partijen al druk bezig zijn met het verwerken van alle data tot effectieve sturingsmiddelen. Goudappel Coffeng is actief met view.dat.


Maar ook een bedrijf als Prime Data uit Delft is revolutionair bezig. Zij zijn actief binnen het project Sensor City. De provincie Drenthe en de gemeente Assen hebben samen dit project ontwikkeld. Sensor City is een ambitieus project waarin een grootschalig stedelijk meetnetwerk wordt gerealiseerd waarmee verschillende, praktisch bruikbare, toepassingen van complexe sensorsystemen kunnen worden ontwikkeld. Een indruk van het eerste resultaten is te zien in de filmpjes Sensor City en Sensor City 9292.


Op een symposium van 17 april 2014 presenteerde TNO een eindrapportage over de ervaringen met Sensor City.


Open parkeerdata

Vijf tot twintig procent van het zoekverkeer naar een geschikte parkeerlocatie kan bespaard worden wanneer reizigers voor vertrek, onderweg en op de plaats van bestemming adequaat worden geïnformeerd. Met behulp van intelligente transportsystemen kunnen parkeerdata gemakkelijk vertaald worden naar handige diensten en apps. Echter, op dit moment zijn de beschikbare gegevens ontoereikend voor service providers om voor het publiek te ontsluiten. Daarom is het ministerie van IenM het project Open parkeerdata gestart. Het project kan alleen een succes worden als veel gemeenten de data ook daadwerkelijk vrijgeven, evenals private beheerders van parkeergarages. Hiertoe heeft minister Schultz juli 2013 een oproep gedaan. Statische en dynamische data van het slagboom-parkeren moet in het derde kwartaal van 2014 beschikbaar komen voor de 32 grootste gemeenten in ons land. Kort daarop volgt eventueel een aantal kleinere gemeenten. Naar verwachting zullen begin 2015 de gegevens van het overgrote deel van de Nederlandse parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Het openstellen van de parkeerdata gebeurt via een nationaal portaal (website) met daarop een register van alle beschikbare datasets over parkeren.


Buitenland

Ook in het buitenland zijn allemaal ontwikkelingen gaande, die interessant zijn om te volgen. De stad Nice schakelt over naar Big Data infrastructuur en wil graag innovatief voorop lopen. Open Data van het internet helpt de stad haar plan te realiseren om een slimme stad te worden. De Boulevard Victor Hugo in Nice is voorzien van zo’n 200 sensoren en detectoren. Dit vormt het begin van de Big Data aanpak waar de stad voor heeft gekozen om het verkeer in goede banen te leiden. Met de ‘Connected Boulevard’ wil men zich profileren als voorloper op dit terrein. In een film wordt door burgemeester Christian Estrosi en directeur-generaal Anne Boquet van Cisco uitgelegd hoe de stad dit doet.


Big Business

Bedrijven zoals IBM ontdekken dat er aan big data big is te verdienen. Elektrische voertuigen, verkeersmanagement en betere bus- en treindiensten veranderen allemaal het gezicht van vervoer. Door IBM aangestuurde intelligente transportsystemen laten ons effectief profiteren van deze nieuwe vooruitgang in een groeiend stedelijk gebied. Meer informatie is te zien in de film Smarter Cities: City in Motion.


De Data Verbeter Top 5

De overheid levert graag een positieve bijdrage aan de filevermindering. Daarom werkt het ministerie van IenM samen met tien economisch belangrijke regio’s aan betere reisinformatie. Betere datakwaliteit speelt daarbij een cruciale rol. De Data Verbeter Top 5 geeft de samenhang tussen de verschillende projecten binnen Beter Benutten ITS weer. De uitdaging voor de wegbeheerders is om de eigen gegevenshuishouding voor deze doeleinden op orde te krijgen. Alleen wegbeheerders hebben inzicht in gegevens over planningen van wegwerkzaamheden en de verkeersmaatregelen die zij zelf inzetten. De verbeteringen moeten plaats vinden voor:

  1. Wegwerkzaamheden
  2. Locatiereferentie
  3. Maximumsnelheden
  4. Restduurindicatie incidenten
  5. Verkeersmaatregelen in regelscenario’s


Big Data Congres

Big Data veranderen definitief het mobiliteitsdomein voor mobiliteitsprofessionals bij overheid en bedrijfsleven. Wegenbouwers, distributeurs, marketeers, beheerders van attractieparken en organisatoren van evenementen kunnen betere beslissingen nemen op basis van analyses uit big data.

Op 4 februari 2014 organiseerde Verkeersnet.nl het eerste Grote Big Data Congres over verkeer en vervoer. Op het congres lieten specialisten uit de sector mobiliteit én uit andere vakgebieden zien wat er nu al mogelijk is, bijvoorbeeld als het gaat om verkeersmanagement, verkeersveiligheid, openbaar vervoer e.a. werkvelden.


Gerelateerde pagina's