Een veilige schoolomgeving

 

9 september 2014

Op deze pagina wordt een dossier aangelegd over schoolomgevingen. Dit dossier zal steeds worden aangevuld met relevante informatie. Vandaag zijn we gestart met een blog en een overzicht van beschikbare literatuur.

Blog '8 maatregelen voor een veilige schoolomgeving'

Gemeenten willen steeds vaker de verkeersveiligheid in schoolomgevingen verbeteren door rondom scholen schoolzones in te richten. Hiermee wordt beoogd om de verkeersveiligheid te verbeteren, de bebording rondom basisscholen te uniformeren en weggebruikers meer bewust te maken van hun gedrag in het verkeer.


In een blog lees je welke maatregelen en programma's er zijn en wat het effect hiervan is.


Beschikbare literatuur

De website heeft een uitgebreide bibliotheek van boeken, vakbladen en artikelen van verschillende uitgevers in Nederland. Ook is er een unieke mediatheek met vakinhoudelijke filmpjes. Alles is geheel gratis toegankelijk en veel items zijn gratis te downloaden. In de bibliotheek staan diverse items, die u verder helpen om de schoolomgevingen veiliger te maken:


SWOV, Zelfstandig of begeleid naar school

Werkboek schoolomgeving

CROW, KpVV bericht, Aanpak schoolmobiliteit begint met gedrag ouders

ROV Utrecht, Veilig door de schoolspits

DHV, Leidraad inrichting veilige schoolomgeving

3VO, Hulptroepen voor verkeerswerkgroepen