Nationale Bewegwijzeringsdienst

 

Sinds 2 april 2013 worden deels werkzaamheden uithanden van de wegbeheerders genomen door de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). Deze dienst is een organisatie van, voor en door de gezamenlijke wegbeheerders en zorgt voor uniforme bewegwijzering op alle wegen in ons land. Dat geeft de weggebruiker duidelijkheid en bevordert de doorstroom van verkeer en de verkeersveiligheid. De NBd adviseert, ontwerpt en zorgt voor plaatsing, beheer en onderhoud van bewegwijzering.

NBd en de wegbeheerders

In de NBd zijn alle wegbeheerders vertegenwoordigd: Rijkswaterstaat, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen. Voorheen werden de bewegwijzeringstaken in opdracht van de meeste wegbeheerders uitgevoerd door de ANWB en Stichting Bewegwijzering Nederland/Inkoopbureau Bewegwijzering Nederland. De taken zijn overgedragen aan de NBd. Het personeel en de database met informatie over wegwijzers en kruispunten zijn overgenomen. Hiermee blijft ruim 120 jaar kennis en ervaring die de ANWB heeft opgebouwd behouden. De NBd is fysiek ondergebracht bij Rijkswaterstaat.


Wat doet de NBd?

De NBd is van, voor en door de wegbeheerders en werkt dus ook nauw samen met de wegbeheerders. De nieuwe organisatie is verantwoordelijk voor het beheer van de database, de coördinatie en afstemming tussen de verschillende wegbeheerders en op- en vaststellen van bewegwijzeringsplannen. Dat wordt in de wet vastgelegd. Het zijn deze wettelijke taken die zorgen voor samenhang, continuïteit en uniformiteit in de bewegwijzering. De NBd kan ook de niet-wettelijke taken, zoals inkoop, plaatsing en beheer en onderhoud, voor de wegbeheerders verzorgen.


De dienst beheert de publieke belangen rondom bewegwijzering. Het gaat hierbij om:

  • De borging van de kwaliteit, uniformiteit en continuïteit van de bewegwijzering op alle openbare wegen in ons land
  • De samenhang in de bewegwijzering van álle wegbeheerders (ongeveer 430) en particuliere eigenaren van wegen (bijv. Schiphol)
  • De afstemming en coördinatie tussen wegbeheerders onderling en met particuliere eigenaren van wegen
  • De inrichting en het beheer van een landelijke database van de bewegwijzering in ons land.


Wat merkt de weggebruiker ervan?

Omdat de taken nu door verschillende partijen werden uitgevoerd, dreigde versnippering. Deze gezamenlijke aanpak van de wegbeheerders, voorkomt die versnippering. Uniformiteit in uitvoering en plaatsing verhoogt de herkenbaarheid voor de weggebruiker. Een sluitend systeem van verwijzingen zonder hiaten voorkomt zoekgedrag. Beide aspecten beïnvloeden het verkeersgedrag in positieve zin.


De NBd nu en in de toekomst

De verantwoordelijkheid voor bewegwijzering is in de Wegenverkeerswet vastgelegd. Voor het onderbrengen van de wettelijke taken bij de NBd moet deze wet worden aangepast. Tot begin 2015 de wet van kracht wordt, maken wegbeheerders op vrijwillige basis gebruik van de NBd.


Ten behoeve van de overdracht van contracten zijn de wegbeheerders benaderd met de volgende brieven:


Ook is een folder door de VNG uitgegeven over dit onderwerp.