Snorfietser naar de rijbaan in Amsterdam

 

Het wordt steeds drukker op de smalle Amsterdamse fietspaden. Het aantal fietspadgebruikers blijft maar stijgen. Dat levert gevaarlijke situaties op, voor fietsers en snorfietsers. De gemeente neemt maatregelen om de bereikbaarheid en de veiligheid in de stad te vergroten. Één van die maat­regelen is het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan met helmplicht. De gemeente verwacht dat daardoor de doorstroming op de fietspaden verbetert en de verkeersveiligheid toeneemt.

 

De snorfiets in Nederland

Snorfietsen zijn populairder in Nederland dan bromfietsen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag het aantal snorfietsen in januari 2019 4 procent hoger dan in 2018, terwijl bij bromfietsen juist een daling met bijna 2 procent was te zien.


Begin 2019 telde ons land ruim 1,2 miljoen snor- en bromfietsen, wat 1,6 procent meer is dan vorig jaar. Er zijn bijna 750.000 geregistreerde snorfietsen, tegen 457.000 geregistreerde brommers. Tot 2012 waren er nog meer bromfietsen dan snorfietsen, maar sindsdien is het aantal brommers elk jaar gedaald, terwijl het aantal snorfietsen jaarlijks toenam. Vergeleken met 2009 is het aantal snorfietsen bijna verdubbeld en daalde het aantal brommers met bijna 2 procent.


Elektrisch

De meeste brom- en snorfietsen zijn eigendom van 50- tot 60-jarigen. Van alle geregistreerde snorfietsen was begin dit jaar iets meer dan 5 procent elektrisch. Voor bromfietsen is dit 1,4 procent, aldus het CBS.

 

Borden en wegmarkeringen

Er komen duidelijke borden en tijdelijke wegmarkeringen, zodat je precies weet waar je de rijbaan op moet. De eerste twee maanden worden er verkeersregelaars ingezet om je de juiste weg te wijzen en te informeren.

Dit is het nieuwe symbool voor de snorfiets. Dit symbool zal te zien zijn op verkeersborden en wegmarkeringen.
Dit witte bordje hangt straks onder de fietspadborden binnen de ring A10. Het geeft aan dat snorfietsers niet op het fietspad moeten rijden, maar op de rijbaan.
Deze verkeersborden geven aan dat je als snorfietser van het fietspad naar de rijbaan moet. Of van de rijbaan naar het fietspad.
Aan deze blauwe strook op het fietspad zie je dat je als snorfietser naar de rijbaan moet gaan.
Zie je dit verkeersbord? Dan nader je een straat waar snorfietsers wél op het fietspad moeten rijden.
Dit verkeersbord wijst automobilisten en ander verkeer erop dat snorfietsers op de rijbaan rijden.

 

Verkeersregels voor snorfietsen

Vanaf 8 april 2019 mag je in een deel van Amsterdam niet meer op het fietspad rijden. Snorfietsers moeten dan op de rijbaan. En: een helm dragen is verplicht, net als voor bromfietsers. Dit geldt voor alle snorfietsen, dus alle scooters met een blauwe kentekenplaat (ook elektrisch). Snorfietsers rijden dan ook op de rijbaan maximaal 25 kilometer per uur.


Om veilig op de rijbaan te rijden, moet je een helm dragen. Je kiest zelf wat voor helm je koopt. Het moet wel een goedgekeurde helm zijn. Deze heeft een ECE-keurmerk. Een fietshelm is niet voldoende. Een scooterdealer kan je hierover meer vertellen. Zorg voor je eigen veiligheid dat de helm goed past.


Automobilisten en andere weggebruikers moeten rekening houden met snorfietsers op de rijbaan. Dat betekent: niet bumperkleven, snelheid aanpassen en alleen inhalen als het veilig kan. De gemeente plaatst borden om ander verkeer erop te wijzen dat er snorfietsers op de rijbaan rijden. De politie treedt op tegen gevaarlijk rijgedrag.

 

Waar moet de snorfiets de rijbaan op

De nieuwe regel geldt voor bijna alle straten binnen de ring A10. Op veel plekken rijd je nu ook al op de rijbaan, tussen de auto’s. Straks rijd je overal op de rijbaan. Alleen op bromfietspaden (waar ook bromfietsers rijden) en in een paar drukke straten (paars aangegeven) moeten snorfietsers op het fietspad blijven. Bekijk de kaart waar snorfietsers op de rijbaan rijden vanaf 8 april 2019.


Goed om te weten: buiten de ring A10 verandert er niets. Daar rijden snorfietsen op het fietspad. Een helm is daar niet verplicht.