Bebakening en markering

NEN-EN 1317-1:2010 en

 

Afschermende constructies voor wegen - Deel 1: Terminologie en algemene criteria voor beproevingsmethoden

Meer info...

NEN-EN 1317-2:2010 en

 

Afschermende constructies voor wegen - Deel 2: Prestatieklassen, botsproef-beoordelingscriteria en beproevingsmethoden voor vangrails en voertuiggeleiding

Meer info...

NEN-EN 1317-3:2010 en

 

Afschermende constructies voor wegen - Deel 3: Prestatieklassen, beoordelingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor obstakelbeveiligers

Meer info...

NVN-ENV 1317-4:2001 en

 

Afschermende constructies voor wegen - Deel 4: Prestatieklassen, aanvaardingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor begin- en eindconstructies en overgangsconstructies van geleiderail

Meer info...

NEN-EN 1317-5:2014 Ontw. en 

Afschermende constructies voor wegen - Deel 5: Producteisen, duurzaamheid en conformiteitsbeoordeling

Meer info...

NPR-CEN/TR 1317-6:2012 en 

Afschermende constructies voor wegen - Afschermende systemen voor voetgangers - Deel 6: Borstwering voor voetgangers

Meer info...
Een streepje voor.... de betekenis van verkeerstekens op het wegdek
Meer info...

NEN-EN

1790:2013 en

 

Materialen voor wegmarkering - Geprefabriceerde wegmarkeringen

Meer info...
Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen
Meer info...
Selectieve toegang en doseren
Meer info...

NEN-EN 1824:2012 en

 

Wegmarkeringsmaterialen – Beproeving op de weg

Meer info...

 NEN-EN 1436:2007+A1:2008 en

 

Wegmarkeringsmaterialen - Eisen gesteld aan de wegmarkering ten behoeve van de weggebruiker

Meer info...

NEN-EN 13212:2011 en

 

Wegmarkeringsmaterialen - Eisen te stellen aan de productiecontrole

Meer info...

NEN-EN 12802:2011 en

 

Wegmarkeringsmaterialen - Methoden van laboratoriumonderzoek en identificatie

Meer info...

NEN-EN 13459:2011 en

 

Wegmarkeringsmaterialen - Monsterneming uit opslag en beproeving

Meer info...

NEN-EN 1423:2012 en

 

Wegmarkeringsmaterialen - Nastrooimateriaal - Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van beide

Meer info...

NEN-EN 1424:1997/A1:2003 en

 

Wegmarkeringsmaterialen - Premix glasparels

Meer info...

NEN-EN 1463-1:2009 en

 

Wegmarkeringsmaterialen - Retroreflecterende wegdekreflectoren -

Deel 1: Initiële producteisen

Meer info...