Een streepje voor.... de betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: ROV Oost-Nederland te Arnhem
Verschijningsdatum: juni 2010
Aantal pagina's: 16
Download: klik hier...

Deze folder gaat in op de verschillende vormen van markering en belijning die de weggebruiker kan tegenkomen.

In de folder worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

•De doorgetrokken streep
•De fietstrook
•De busstrook
•De oversteekplaats
•De nieuwe strepen (essentiële herkenbaarheidskenmerken)

Veel weggebruikers hebben moeite met het onderscheid en de betekenis van alle verschillende markeringsvormen. Met deze folder wil het ROVG daaraan tegemoet komen. Want onduidelijkheid is niet goed voor de verkeersveiligheid.