factsheet

Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers

Soort uitgave: factsheet
Uitgever: SWOV te Leidschendam, tel. (070) 317 33 33
Verschijningsdatum: maart 2010
Aantal pagina's: 6
Download: klik hier...

Meer dan de helft van de ernstige ongevallen (met doden of ziekenhuisgewonden) waarbij fietsers of voetgangers zijn betrokken vindt plaats tijdens het oversteken. Naar schatting gebeurt 32% van deze ongevallen op oversteekvoorzieningen, ondanks de grote aantallen overstekers aldaar (cijfers 2006). Oversteekplaatsen zijn dus relatief veilig.
Overigens bestaat er een grote verscheidenheid in de uitvoering van oversteekvoorzieningen. Deze veroorzaakt onduidelijkheid bij de overstekers én bestuurders over wat er van hen wordt verwacht. Oversteekvoorzieningen moeten voor iedereen begrijpelijk zijn, vooral door een eenduidige inrichting. Voor voetgangersoversteekplaatsen zijn daartoe voorlopige uitvoeringseisen volgens Duurzaam Veilig. Voor voorzieningen waar zowel voetgangers als fietsers van gebruikmaken zou één regeling moeten gelden: beide voorrang, beide niet, of beide verkeerslichten. Waar ze voorrang hebben, dient deze te worden aangegeven met haaientanden en met plateaus voor een lage naderingssnelheid. Oversteekvoorzieningen voor alleen fietsers kunnen op kruisingen het beste verhoogd zijn.
Wat een oversteekvoorziening precies veilig en begrijpelijk maakt verdient nog nader onderzoek.

 

SWOV

 

Oversteekvoorzieningen

voor fietsers en voetgangers

 

factsheet