publicatie 233

Handboek halteplaatsen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 1 oktober 2006
ISBN: 90 6628 480 3
Aantal pagina's: 168
Bestellen: klik hier...

Dit handboek biedt een richtlijn voor ontwerp, inrichting, beheer, onderhoud en toegankelijkheid van halteplaatsen. Aan bod komen onder meer een goede herkenbaarheid, een juiste inrichting en goede overstapmogelijkheden. Met de praktische handreiking stelt u zelf een plan van aanpak op om een haltevoorziening te verbeteren.

publicatie 233