deelpublicatie 990

Maatregelen bij spoorwegovergangen - Werk in Uitvoering 96b

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 15 februari 2008
ISBN: 978 90 6628 511 8
Aantal pagina's: 152
Bestellen: klik hier...

Wegwerkzaamheden bij spoorwegovergangen leveren risico’s voor de veiligheid van weggebruikers, de wegwerkers en de baanwerkers. Daarom zijn richtlijnen voor maatregelen voor werk in uitvoering bij spoorwegovergangen van groot belang. ‘Maatregelen bij spoorwegovergangen’ uit de publicatiereeks ‘Werk in Uitvoering 96b’ bevat standaardmaatregelen voor veelvoorkomende situaties op spoorwegovergangen binnen en buiten de bebouwde kom. Bij deze publicatie hoort een erratum.

publicatie 990