publicatie 206

Trambaanconstructies in stedelijk gebied

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 1 december 2004
ISBN: 90 6628 415 3
Aantal pagina's: 92
Bestellen: klik hier...

Door samen te werken, kunnen inrichters van de openbare ruimte en trambaantechnici de juiste trambaanconstructie kiezen in een stedelijk gebied. Deze publicatie gaat in op de voor- en nadelen van verschillende constructietypes. Die informatie helpt bijvoorbeeld beleidsmakers, beslissers en stedenbouwkundigen om tot een goed onderbouwde keuze te komen.

publicatie 206