Parkeren en mobiliteit op een universiteitscampus

Een wereld te winnen : parkeren en mobiliteit op een universiteitscampus

Soort uitgave: boek
Uitgever: Spark te Leidschendam, tel. (070) 317 70 05, www.spark-parkeren.nl
Verschijningsdatum: 2012
ISBN:
Bestandsgrootte: 46,1 mb
Bestandstype: pdf
Download: klik hier...

Om anderen te inspireren het parkeren integraal te benaderen en bedrijfsmatig te organiseren heeft adviesbureau Spark het boek 'Parkeren en mobiliteit op een universiteitscampus' uitgegeven. Het boekje geeft niet alleen inzicht in de wijze waarop VU en VUmc omgaan met de parkeeropgave binnen de campusontwikkeling, ook de Universiteit Utrecht en TU Eindhoven komen aan bod.

boek
Actief mobiliteitsbeleid

Universiteiten, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen beschikken vaak over omvangrijke grond- en vastgoedposities die goed bereikbaar moeten zijn voor patiënten, bezoekers, studenten en medewerkers. In de loop der jaren is sprake van steeds meer verdichting en worden gedateerde gebouwen herontwikkeld. Voor een aantrekkelijk verblijfsklimaat op de campus resteert daarom steeds minder ruimte voor parkeervoorzieningen. De oplossing wordt deels gevonden in een actief mobiliteitsbeleid dat het gebruik van de auto beperkt en het gebruik van OV en fiets bevordert. Toch valt niet te ontkomen aan de bouw van parkeervoorzieningen voor de auto en in toenemende mate de (brom)fiets. Ontwikkelingen waardoor de kosten van parkeervoorzieningen sterk toenemen.

Wat kost een parkeerplaats?

Een parkeervoorziening is duur. Daarom is het belangrijk vooraf te bepalen wie er gebruik van mag maken en wie niet. Tips van Spark:


1. Parkeren kost geld, maak de kosten inzichtelijk

Parkeren kost een organisatie hoe dan ook geld. Daarom is het belangrijk de kosten inzichtelijk te maken. Zodat iedereen in de organisatie beseft dat parkeren nooit gratis kan zijn. Toch kunnen er allerlei goede redenen zijn waarom (sommige) bezoekers niet hoeven te betalen of waarom sommige medewerkers op bepaalde dagen of uren een ontheffing krijgen; maar dan nog steeds moet er een interne verrekening plaatsvinden. Moet het in de administratie inzichtelijk zijn op welk budget deze kosten drukken.


2. Communiceer wie waarom wel of niet recht op een parkeerplaats heeft

Communiceer helder waarom bepaalde groepen of personen recht op een parkeerplaats hebben en anderen niet. Of waarom bepaalde medewerkers op bepaalde dagen of uren niet hoeven te betalen. Wat daarbij je motivatie is. Welke gedachte daarachter schuil gaat. Maak duidelijk dat het niet gebaseerd is op willekeur. Of oude privileges. Dat het niets te maken heeft met een of andere pikorde. Dat voorkomt een hoop roddel en achterklap. Kweekt begrip. En geeft berusting.


3. Parkeerrechten decentraal laten regelen
Probeer parkeerrechten niet centraal te regelen. Geef afdelingen de ruimte hierin eigen beleid te voeren. Andere accenten te leggen. Juist op afdelingsniveau zit de specifieke kennis om dit goed in te schatten. Daar weet men waarom bepaalde mensen of groepen een voorkeurspositie behoeven.


4. Mobiliteitsbudget
Geef medewerkers inzicht wat een parkeerplaats feitelijk kost. En dat, als hun auto geen direct productiemiddel voor de organisatie is, het parkeren daarmee automatisch een deel van het inkomen is. Laat ze vervolgens zelf beslissen hoe zij dat geld willen besteden. Geef elke medewerker een mobiliteitsbudget dat naar eigen inzicht uitgegeven kan worden. Zoals aan het huren van een parkeerplaats voor een of meerdere dagen per week op het terrein van de organisatie, een ov-jaarkaart, een goede fiets of extra inkomen.


5. Denk aan parkeren van andere voertuigen
Denk bij parkeren niet alleen aan auto's. Motorfietsen, scooters en vooral bakfietsen nemen bijna evenveel parkeerruimte in beslag. Ook daar
zullen voorzieningen voor gerealiseerd moeten worden. Ook die kosten geld.


6. Goede fietsenstalling
Steeds meer mensen zullen met de fiets komen. Zeker als ze te horen krijgen dat ze voor hun auto moeten gaan betalen. Zorg dat je het stallen van al die fietsen in goede banen leidt. Dat je daar goede en structurele oplossingen voor bedenkt. Niets is zo rommelig, hinderlijk en gevaarlijk als her en der neergekwakte fietsen. Ga maar eens kijken bij het eerste het beste treinstation.