samenvatting

Oplaadpunten voor elektrische auto's in de openbare ruimte : samenvatting

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: oktober 2013
ISBN: 90 6628 297 5
Aantal pagina's: 6
Download: klik hier...

Deze samenvatting bevat een beknopte versie van CROW-publicatie 336 ‘Oplaadpunten voor elektrische auto’s in de openbare ruimte’.

Klik hier om de volledige publicatie te bestellen bij CROW.

Elektrisch vervoer is goed voor het milieu en biedt economische kansen. Het aantal elektrische auto’s neemt toe en daarmee groeit ook de vraag naar oplaadpunten. Een groot deel kan op particulier terrein worden gerealiseerd. Maar dit kan niet overal. De handreiking aan gemeenten voor beleidsvorming rond plaatsing en beheer van oplaadpunten in de openbare ruimte.

publicatie