bijlage

VNG Ledenbrief - Bijlage 4 - Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente ...

Soort uitgave: bijlage
Uitgever: VNG, tel. (070) 373 83 93, www.vng.nl
Verschijningsdatum: december 2013
ISBN:
Aantal pagina's: 10
Download: klik hier...

Het doel van de beleidsregels is om:
• particulieren, bedrijven, netwerkbeheerders en aanbieders van oplaadinfrastructuur duidelijkheid te geven over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent aan het plaatsen van oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte en het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen;
• particulieren, bedrijven, netwerkbeheerders en aanbieders van oplaadinfrastructuur te informeren over de te volgen procedure;
• aanvragen voor het plaatsen van oplaadinfrastructuur en het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op een zelfde en gelijkwaardige manier te kunnen beoordelen en af te handelen.

Deze beleidsregels zijn alleen van toepassing op publieke oplaadpalen en andere oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte op of aan de openbare weg, waaronder ook openbare P&R-terreinen.VNG

Ledenbrief - Bijlage 4
Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente...

bijlage 4