nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verkeersveiligheid

Nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de risicogestuurde aanpak verkeersveiligheid.
Soort uitgave: nieuwsbrief
Uitgever: Infopunt Kennisnetwerk SPV te Utrecht, tel. 085 4899 250
Verschijningsfrequentie: zes keer per jaar
E-mail:
Abonneren: klik hier...

CROW en SWOV zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestart met het Kennisnetwerk SPV.

In de nieuwsbrief staan onder meer:

- definities van risico-indicatoren

- hoe decentrale overheden omgaan met verkeersveiligheid

- stimuleringsregelingen van het Rijk

- gebruik van verkeersveiligheidsdata

- bijeenkomsten van het Kennisnetwerk

- voortgang van risicoanalyses en uitvoeringsprogramma's