vakblad

Parkeer24

PARKEER24 was een magazine over onder meer parkeerbeleid, (fiets)parkeeroplossingen, exploitatie, bouw en parkeerdata
Soort uitgave: tijdschrift
Uitgever: Acquire Publishing te Zwolle, tel. (038) 460 63 84, lezersservice
Hoofdredacteur: Jan van den Broek
E-mail:
Abonneren: klik hier...

Parkeer24 was t/m 2019 een tijdschrift over parkeervraagstukken in Nederland. Edities zijn nog te raadplegen via het archief.