vakblad

VVN Magazine

Een uitgave van Veilig Verkeer Nederland
Soort uitgave: tijdschrift
Uitgever: Veilig Verkeer Nederland te Amersfoort, tel. (088) 524 88 00
Hoofdredacteur: Henk Strietman
E-mail:
Lezen: klik hier...

In het VVN Magazine lees je twee keer per jaar over ontwikkelingen en innovaties op het gebied van verkeersveiligheid.