publicatie 526

Beleid en proces veilig werken aan wegen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 01 juli 2020
ISBN: 9789066286795
Aantal pagina's: 56
Bestellen: klik hier...

De publicatie ‘Beleid en proces – werk in uitvoering 96a/96b’ gaat in op alle keuzes van voorbereiding tot en met realisatie en beheer, bij het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen bij geplande wegwerkzaamheden. Zowel op autosnelwegen als niet autosnelwegen; binnen de bebouwde kom en daarbuiten. Bij de uitwerking van een verkeersmaatregel gelden vele wettelijke, technische en economische afwegingen en eisen. Die komen allemaal aan de orde.

Van wettelijk kader tot praktijk
De CROW-publicatie ‘Beleid en proces – werk in uitvoering 96a/96b - 2020’ is geschreven vanuit praktische, verkeerstechnische, contractueel privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke kaders. Voor de verbinding met de praktijk is gekozen voor begeleidende voorbeelden en toelichtingen in aparte kaders.

Onderdeel CROW-reeks Werk in Uitvoering
Deze uitgave is één van de 6 boekpublicaties uit de reeks ‘Werk in uitvoering 96a/96b’ en vervangt de eerdere publicatie uit 2014 ‘Beleid en proces veilig werken aan wegen’ (publicatie 516).

publicatie 526