publicatie 516

Beleid en proces veilig werken aan wegen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 23 juni 2014
ISBN: 9789066286412
Aantal pagina's: 56
Bestellen: klik hier...

Het werken rond wegen brengt risico’s met zich mee voor de weggebruiker en de wegwerker. Om deze risico’s acceptabel te houden, worden verkeersmaatregelen getroffen. Het is belangrijk om hiervoor in het begin van het proces de juiste keuzes te maken. Deze uitgave is opgesteld om de keuzes zo overzichtelijk en volledig mogelijk te kunnen maken.


Ingegaan wordt op de keuzes van voorbereiding tot en met realisatie en beheer. Bij de uitwerking van een verkeersmaatregel gelden wettelijke, technische en economische afwegingen en eisen. Deze uitgave is geschreven vanuit praktische, verkeerstechnische, contractueel privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke kaders. Voor de verbinding met de praktijk is gekozen voor begeleidende voorbeelden en toelichtingen in aparte kaders.


De uitgave is een deel uit de reeks ‘Werk in uitvoering 96a/96b’. Deze uitgave vervangt publicatie 96 ‘Handleiding Veilig werken aan wegen 2003’ en artikel 970 ‘Beleid, proces en basisinformatie’.

publicatie 516