stappenplan

Stappenplan Reductie Aanrijdgevaar

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Governance Code Veiligheid in de Bouw www.gc-veiligheid.nl
Verschijningsdatum: augustus 2021
Aantal pagina's: 1
Download: klik hier...

Manoeuvrerende voertuigen en op de bouwplaats aanwezige personen, een risicovolle combinatie. En helaas gaat dat soms ook mis. Met nieuw beleid rond aanrijdbeveiliging wil de bouwsector het aantal ongevallen drastisch verminderen.


Het nieuwe beleid gaat uit van de arbeidshygiënische strategie. Dat houdt in dat er eerst gekeken moet worden of maatregelen aan de bron effectief zijn, dus zorg ervoor dat personen en voertuigen niet in de nabijheid van elkaar zijn. Als dat niet lukt, ga je de bron afschermen. Als dat ook niet lukt, dan zak je steeds verder in je maatregelen naar beneden toe. Het is dus het ‘stappenplan’ uit de arbo-regelgeving, maar dan toegepast op het risico van aanrijding op de bouwplaats.


Het nieuwe beleid geldt voor álle voertuigen en machines op en rond de bouwplaats. Sinds 1 januari 2021 hanteren de ondertekenaars van de GCVB en hun onderaannemers/leveranciers aangescherpt beleid om aanrijgevaar tijdens wegwerkzaamheden te voorkomen. De implementatietermijn was maximaal 1 jaar, zodat dit beleid vanaf 1 januari 2022 wordt voorgeschreven. Onderschrijvers van de GCVB hanteren de uitgangspunten van dit beleid en passen deze toe.

 

Stappenplan