Artikel

Het toepassen van verkeersmaatregelen

Soort uitgave: artikel
Uitgever: Veringmeier Verkeersmanagement, tel. (0182) 635 216, www.verkeersmaatregelen.nl
Verschijningsdatum: november 2015
Aantal pagina's: 2
Download: klik hier...

Als een wegbeheerder zijn infrastructuur wil aanpassen of de openbare ruimte Duurzaam Veilig wil (her)inrichten zijn verkeersmaatregelen onontbeerlijk. Verkeerstekens in het algemeen en borden in het bijzonder geven aanwijzingen aan verkeersdeelnemers over hoe zich te gedragen op de weg.


In dit artikel lees je hoe Veringmeier Verkeersmanagement je met software en opleidingen ondersteunt bij de interpretatie van ingewikkelde wet- en regelgeving.


Voor meer informatie neem contact met ons op.

artikel