folder ROVZH

De verkeersregelaar bij evenementen

Soort uitgave: folder
Uitgever: Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland te Zoetermeer, tel. (079) 33 00 600, www.rovzh.nl
Verschijningsdatum: 2009
Aantal pagina's: 2
Download: klik hier...

Met ingang van 1 maart 2009 is de regelgeving voor verkeersregelaars gewijzigd. Het ROV-ZH heeft naar aanleiding hiervan in samenwerking met de regionale politiekorpsen in Zuid-Holland de brochure "De verkeersregelaars bij evenementen" ontwikkeld. De brochure is bestemd voor een ieder die met verkeersregelaars werkt of moet gaan werken en licht alle soorten verkeersregelaars toe. Het accent ligt echter op de verkeersregelaars bij evenementen.


Op hoofdlijnen wordt onder andere de aansprakelijkheid en de bevoegdheden van de verkeersregelaars en het toezicht op de verkeersregelaars besproken en wordt ingegaan op vragen als:

  • Voor wie is deze brochure bestemd?
  • Wat is een evenement?
  • Hoe komt men aan een vergunning?

Folder