schema

Schema Verzekeringen voor verkeersregelaars en verkeersbrigadiers

Soort uitgave: document
Uitgever: Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Den Haag, tel. (070) 373 8393 , www.vng.nl
Verschijningsdatum: 7 december 2009
Aantal pagina's: 1
Download: klik hier...

Gemeenten moeten bij de vergunningverlening voor een evenement waarbij verkeersregelaars zijn voorgeschreven, nagaan of de vergunningaanvrager (de opdrachtgever) op de hoogte is van zijn aansprakelijkheid in geval van schade. Idealiter wordt deze verzekeringsbepaling als voorwaarde opgenomen in de evenementenvergunning/ontheffing.


Opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor:

De schade die de verkeersregelaar/-brigadier in de uitoefening van zijn werkzaamheden aan derden veroorzaakt.


De schade die door derden aan de verkeersregelaar/-brigadier wordt toegebracht.

VNG


Schema Verzekeringen voor verkeersregelaars en verkeersbrigadiers

Schema