wetgeving

Wijziging BABW Staatsblad 12145

Soort uitgave: wetgeving
Uitgever: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Verschijningsdatum: 8 december 2008
Aantal pagina's: 16
Download: klik hier...

Besluit van 8 december 2008, houdende wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Voertuigreglement in verband met wijzigingen op het gebied van verkeersregelaars alsmede enkele technische wijzigingen.

Staatsblad 12145


Wijziging BABW

Wijziging BABW