publicatie 345

Kwalitatief beheer verkeersborden

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 1 december 2014
ISBN: 9789066286481
Aantal pagina's: 40
Bestellen: klik hier...

In deze publicatie staat centraal wat de wegbeheerder kan doen om de groei van het aantal verkeersborden te beheersen en waar nodig te beperken.

Hij moet de documentatie op orde hebben en in verkeersbesluiten moet de afweging en motivatie voor plaatsing van het bord naleesbaar zijn. Voor een actief beheer is een juiste beheersytematiek nodig. Een goed doordacht wegontwerp en naleving van de verkeersregels voorkomt het plaatsen van overbodige borden en vormt de basis voor een goed bordenplan.

publicatie 345