NEN 3381:2013 nl

Wegmeubilair - Aanvullende eisen voor permanente verkeersborden

Soort uitgave: norm
Uitgever: NEN te Delft, tel. (015) 269 03 90, www.nen.nl
Verschijningsdatum: 1 januari 2013
Aantal pagina's: 27
Bestellen: klik hier...

Deze norm geeft de eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor verkeersborden. In tegenstelling tot het toepassingsgebied van NEN-EN 12899-1:2007, valt tevens bebording bij werk in uitvoering onder het toepassingsgebied van onderhavige norm.

Wegmeubilair - Aanvullende eisen voor permanente verkeersborden

NEN 3381:2013 nl