publicatie

30 km/uur is niet veilig genoeg voor leefbare straten

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: VVN te Amersfoort, tel. (088) 524 88 71, www.veiligverkeernederland.nl
Verschijningsdatum: 2007
Aantal pagina's: 2
Download: klik hier...

De ontwikkeling van grote 30-km-gebieden is erg belangrijk voor de verkeersveiligheid.
In het kader van het verminderen van ernstige verkeersongevallen (met doden en gewonden) moet echter het belang van een effectief lagere snelheid dan 30 km/uur niet worden onderschat.
30 km/uur vermindert zeker het gevaar ten opzichte van de oorspronkelijke 50 km/uur, maar verhoogt niet automatisch de kwaliteit van de verblijfsfunctie, de bruikbaarheid voor sociale activiteiten op straat voor jong en oud. De snelheidsbeperking tot 30 km/uur blijkt weinig bij te dragen aan de onafhankelijke mobiliteit van kinderen en hun mogelijkheden om buiten te spelen. Ouders ervaren 30-km straten vaak nog te onveilig voor hun kinderen, en niet ten onrechte. Een aanrijding met 30 km/uur heeft nog te vaak zeer ernstige gevolgen, zelfs met dodelijke afloop.
Om woonstraten veiliger en aantrekkelijker te maken verdient waar mogelijk een lagere snelheid dan 30 km/uur dan ook de voorkeur.Veilig Verkeer Nederland

30 km/uur is niet veilig genoeg voor leefbare straten

publicatie