factsheet

Afleiding door reclame en voorlichting langs de weg

Soort uitgave: factsheet
Uitgever: SWOV te Leidschendam, tel. (070) 317 33 33, www.swov.nl
Verschijningsdatum: april 2012
Aantal pagina's: 6
Download: klik hier...

Reclame-uitingen langs de weg zijn bedoeld om de aandacht te trekken van passerende automobilisten, waardoor het mogelijk is dat zij hun aandacht minder bij de actuele verkeerssituatie kunnen houden. Ook voorlichtingsborden die bedoeld zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren, zouden bestuurders kunnen afleiden van de rijtaak en daarmee dus onbedoeld de veiligheid verslechteren. Deze factsheet geeft een overzicht van wat er bekend is over afleiding door reclame- en voorlichtingsborden. Achtereenvolgens wordt besproken wat er bekend is over hun effect op het gedrag van automobilisten, welke typen boodschappen de meeste aandacht trekken, wat er bekend is over het effect op het aantal ongevallen of het risico, en ten slotte welke richtlijnen er zijn voor reclame en voorlichting langs de weg.SWOV

Afleiding door reclame en voorlichting langs de weg


april 2012

factsheet