rapport

Beïnvloeding van snelheidsgedrag door nudging

Soort uitgave: rapport
Uitgever: SWOV te Leidschendam, tel. (070) 317 33 33, www.swov.nl
Verschijningsdatum: 2016
Bestandsgrootte: 4,7 MB
Bestandstype: pdf
Download: klik hier...

In dit enquêteonderzoek staat de vraag centraal of automobilisten geneigd zijn een lagere rijsnelheid te kiezen wanneer er borden met Dick Bruna-illustraties langs de weg staan. Automatische gedragsbeïnvloeding door het oproepen van associaties – hier met kinderen en zorgzaamheid – wordt nudging genoemd.


De aanwezigheid van een Dick Bruna verkeersbord heeft een positieve uitwerking op het rijgedrag van automobilisten. Dat blijkt het uit het het onderzoek Beïnvloeding van snelheidsgedrag door nudging dat Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) uitvoerde in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.


Automobilisten zeggen dat zij circa 4 km/uur langzamer zouden rijden als er een Dick Bruna bord langs de weg zou staan. Ook denken zij dat mede weggebruikers dit zouden doen. Dit effect is nagenoeg gelijk voor 30- en 50km/uur-wegen. Een snelheidsverlagend effect van 4 km/uur is in verkeersveiligheidstermen een groot effect te noemen: in het echte verkeer zou een dergelijke verlaging van de gemiddelde snelheid op een weg binnen de bebouwde kom gepaard gaan met een reductie van maar liefst 20% aan ongevallen!

R2016-10