factsheet

Boosheid, verkeersagressie en riskant rijgedrag

Soort uitgave: factsheet
Uitgever: SWOV te Leidschendam, tel. (070) 317 33 33, www.swov.nl
Verschijningsdatum: januari 2008
Aantal pagina's: 6
Download: klik hier...

Boosheid is in verschillend onderzoek in verband gebracht met agressief en riskant rijgedrag. Het optreden van zowel boosheid als verkeersagressie is persoons- en situatieafhankelijk. Het blijkt lastig te zijn om objectief vast te stellen wat agressief gedrag is, omdat veel afhankelijk is van persoonlijke interpretaties. Gedrag dat eigenlijk niet agressief bedoeld is, kan toch als agressief ervaren worden door een medeweggebruiker en vervolgens een agressieve reactie oproepen. Boosheid blijkt samen te hangen met agressie en riskant rijgedrag: automobilisten die boos worden achter het stuur rijden vaker agressief en lijken vaker betrokken bij bijna-ongevallen. Er zijn verschillende maatregelen op het gebied van educatie, infrastructuur, techniek en handhaving die het probleem van agressie voor de verkeersveiligheid zouden kunnen aanpakken. De effecten van die maatregelen zijn echter niet onderzocht.SWOV

Boosheid, verkeersagressie en riskant rijgedrag


november 2012

factsheet