rapport

Effectiviteit en kosten van verkeersveiligheidsmaatregelen

Soort uitgave: rapport
Uitgever: SWOV te Leidschendam, tel. (070) 317 33 33, www.swov.nl
Verschijningsdatum: september 2010
Aantal pagina's: 109
Download: klik hier...

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar effectiviteit en kosten van pakketten van verkeersveiligheidsmaatregelen. Deze informatie kan worden gebruikt in onderzoek en beleidsvoorbereiding waarin schattingen van verkeersveiligheidseffecten en/of -kosten benodigd zijn, zoals ex-anteevaluaties van verkeersveiligheidsbeleid of toekomstverkenningen. Het onderzoek is primair uitgevoerd ten behoeve van de VVR-GIS, een softwareapplicatie waarmee gemeentelijke en provinciale wegbeheerders en de regievoerder effecten, kosten en maatschappelijke rendementen van pakketten verkeersveiligheidsmaatregelen kunnen doorrekenen.SWOV

Effectiviteit en kosten van verkeersveiligheids-

maatregelen

rapport