paper

Evaluatie gedrag weggebruikers op geregelde turbopleinen

Soort uitgave: paper
Uitgever: NVC 2010 www.verkeerskunde.nl
Verschijningsdatum: oktober 2010
Aantal pagina's: 10
Download: klik hier...

In Zuid-Holland zijn twee geregelde turbopleinen in gebruik, een gelijkvloerse kruispuntoplossing met VerkeersRegelInstallaties (VRI’s) met grote afwikkelcapaciteit. Dit paper richt zich op het deelonderzoek gedrag en beleving van weggebruikers met een wegbeeldanalyse, video gedragsanalyse en belevingsonderzoek met enquêtes.TNO

Evaluatie gedrag weggebruikers op geregelde turbopleinen

publicatie