publicatie D503

Handreiking Intelligente Snelheids Assistent (ISA) voor wegbeheerders

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 69 53 00, www.crow.nl
Verschijningsdatum: juni 2021
ISBN: 978 90 6628 524 8
Aantal pagina's: 20
Download: klik hier...

Een van de aspecten voor een voldoende hoge gebruikersacceptatie van Intelligent Speed Assistance (ISA) is een basis die op orde is. Dit kan met name door de juiste bebording, juiste locatie en goede waarneembaarheid hiervan voor bestuurder en sensoren. Hierbij moet ook oog zijn voor dynamische of variabele snelheidsregimes (meestal hoofdwegennet). Ook moet er met marktpartijen worden samengewerkt om data en wegkant consistent te houden. Werkzaamheden en andere tijdelijke situaties moeten voldoende aandacht krijgen met het oog op de juistheid en actualiteit van de beschikbare data.


Op 6 april 2021 vond bij CROW webinar plaats over ISA, ofwel rijtaak ondersteunende systemen in het motorvoertuig, en wat deze betekenen voor de wegbeheerder. De resultaten uit de inhoudelijke presentaties van het webinar zijn gedocumenteerd in een CROW publicatie over ISA. In de publicatie staat alle informatie voor de wegbeheerder over ISA. Wat betekent ISA, hoe verhoudt het zich tot ADAS, en wat betekent ISA voor de weginrichting, zoals de markeringen en de bebording?

 

publicatie D503