publicatie

Veilig door de schoolspits : tips en ideeën voor veilig verkeer rond de basisschool

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: ROV Utrecht te Utrecht, tel. (030) 258 33 80, www.rov-utrecht.nl
Verschijningsdatum: 2011
Bestandsgrootte: 3,36 mb
Bestandstype: pdf
Download: klik hier...

De wens om de verkeersveiligheid rond basisscholen te verbeteren maakt veel creativiteit los bij ouders, leerkrachten, schooldirecties en verkeerskundigen. De afgelopen jaren is de aandacht voor de verkeerssituatie rond scholen enorm toegenomen. Het aantal verkeersouders groeit gestaag. Het Verkeersveiligheidslabel zet verkeerseducatie en verkeersveiligheid op de agenda van steeds meer scholen. Gemeenten maken werk van veilig schoolverkeer.
In Veilig door de schoolspits geven we u een kijkje in de verkeerskeuken van tientallen basisscholen. Daarnaast bieden we informatie over een systematische aanpak van de verkeersproblemen rond uw school. Wij richten ons daarbij in de eerste plaats op verkeersouders. Maar ook voor scholen en gemeenten is er in deze publicatie veel interessants te vinden.
Samenwerking tussen alle betrokkenen is cruciaal en staat centraal in hoofdstuk 1. Gedegen onderzoek (hoofdstuk 2) en een realistisch plan van aanpak (hoofdstuk 3) zijn volgende stappen. In hoofdstuk 4 gaan we uitgebreid in op activiteiten die scholen en ouders zelf kunnen ondernemen. In de hoofdstukken daarna bekijken we de inzet van andere betrokken partijen. Wat is zoal mogelijk op het gebied van ruimtelijke ordening (hoofdstuk 5), infrastructuur (hoofdstuk 6) en handhaving (hoofdstuk 7)? En hoe kan de verkeerseducatie en -opvoeding van de kinderen worden verbeterd (hoofdstuk 8)? In de bijlage vindt u een lijst met publicaties en websites.

publicatie