rapport

Verkeersveiligheid bij gemeenten

Soort uitgave: rapport
Uitgever: VNG, Den Haag tel. (070) 373 83 93, www.vng.nl
Verschijningsdatum: januari 2022
Aantal pagina's: 20
Download: klik hier...

Een pijler van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is dat verkeerveiligheidsbeleid meer risicogestuurd wordt in plaats van maatregelen te treffen na ongevallen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hierover 100 gesprekken gevoerd met wethouders en ambtenaren. Naar aanleiding daarvan doet de VNG in het eindrapport 7 aanbevelingen.


De uitkomsten van deze 100 gesprekken zijn gebundeld in het rapport ‘Verkeersveiligheid bij gemeenten - Wat is nodig om echt risicogestuurd te gaan werken?’.

 

rapport